fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – zadania organu prowadzącego


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Proponowane szkolenie przygotuje uczestników do prawidłowego prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. W trakcie zostaną omówione wszystkie etapy prac pracownika JST, który przygotowuje postępowanie egzaminacyjne

 

Program szkolenia:

 

1. Przepisy prawa oświatowego regulujące zasady zdobycia przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i obowiązki pracownika organu prowadzącego

 

 • Akty prawne, zawierające rozstrzygnięcia w zakresie trybu realizacji stażu na stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
 • Wymagania kwalifikacyjne oraz obowiązki dyrektora, mentora, opiekuna stażu i pracownika organu prowadzącego
 • Zasad nowych postępowań

 

2. Wniosek nauczyciela o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

 

 • Szczegółowe omówienie treści wniosku oraz wymaganych załączników:
  – o odbyciu stażu
  – o otrzymanej ocenie dorobku zawodowego
  – o kwalifikacjach

 

3. Obowiązki dyrektora

 

 • Przyznanie opiekuna stażu lub mentora, wydanie oceny dorobku lub oceny pracy

 

4. Analiza wniosku

 

 • Przeprowadzenie przez pracownika JST analizy otrzymanego wniosku o postępowanie egzaminacyjne
 • Sporządzenie protokołu i zawiadomienie nauczyciela o dopuszczeniu do postępowania egzaminacyjnego lub nie
 • Zawiadomienie o konieczności uzupełnienia wniosku z powodu braków formalnych
 • Wzory dokumentów

 

5. Tryb i terminy powoływania Komisji Egzaminacyjnej

 

 • Skompletowanie składu Komisji – wybranie ekspertów z listy ministerialnej
 • Przygotowanie Zarządzenia organu wykonawczego JST w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla danego nauczyciela – wzór

 

6. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego – prace Komisji krok po kroku

 

 • Analiza złożonej dokumentacji
 • Wyznaczenie protokolanta
 • Zaproszenie nauczyciela na egzamin
 • Przeprowadzenie głosowania na przygotowanych kartach

 

7. Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej

 

 • Nauczyciel zdał egzamin – poświadczenie w protokole i wydanie nauczycielowi odpowiedniego zaświadczenia
 • Nauczyciel nie zdał egzaminu – wydanie odpowiedniego zaświadczenia
 • Wzory dokumentów

 

8. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

 

 • Przygotowanie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego i roty ślubowania
 • Terminy wręczenia

WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

Była pracowniczka i dyrektorka Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowana wnioskodawczyni i koordynatorka projektów unijnych. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email