fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rola wartości w wychowaniu i nauczaniu

Wartości, w szczególności te realizowane a nie deklarowane tylko,  są podstawą oddziaływań opiekuńczo -wychowawczych i w równej mierze dydaktycznych. Uwrażliwienie ucznia na wartości przyjęte przez społeczność szkoły /przedszkola czyli uczniów, rodziców i nauczycieli stanowić powinien cel zamierzeń nauczyciela określony w przygotowywanych planach pracy. Wskazania szczegółowe dotyczące wartości określone w kierunkach polityki oświatowej państwa w nadchodzącym roku szkolnym sugerują przegląd w dokumentacji szkolnej zapisów związanych z konkretnymi wartościami i uwzględnienie ich w planach pracy.

 

Program szkolenia:

  1. Rola wartości w nauczaniu i w wychowaniu dzieci i młodzieży
  2. Analiza wartości szczególnie ważnych dla społeczności szkolnej/przedszkolnej , treści dokumentów je uwzględniających oraz zapisy z nimi związane w obowiązujących przepisach prawa oświatowego
  3. Czym jest Kultura pedagogiczna i na czym polega jej związek z wartościami, działania na rzecz jej rozwijania w szkole/przedszkolu
  4. Obszary, w których wskazane przez MEiN w kierunkach polityki oświatowej państwa wartości mają warunki do najbardziej efektywnej realizacji oraz dyskusja nad przykładami dobrych praktyk w tym zakresie

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.