fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Praca z uczniem z zespołem Aspergera w placówce edukacyjnej

Uczniowie z zespołem Aspergera stanowią szczególne wyzwanie w środowisku edukacyjnym. Zwykle są przez kolegów widziane jako ekscentryczne i śmieszne. Ich nieudolne zdolności społeczne czynią te dzieci kozłami ofiarnymi. Niezdarność i obsesyjne zainteresowanie niejasnymi, mało znanymi tematami przyczyniają się do postrzegania ich jako dziwnych. Celem szkolenia będzie przybliżenie nauczycielom sylwetki psychologicznej ucznia z ZA, oraz wskazanie metod i zasad pracy z takim uczniem. Ważnym aspektem będzie również przeprowadzenie metodą studium przypadku, analizy zachowań i próba stworzenia programu działań pomocowych i wspierających dla takich uczniów w Państwa placówce.

Program szkolenia :

  1. Spektrum zaburzeń autystycznych a zespół Aspergera
  2. Dlaczego dziecko z ZA jest „dziwne”? – zasadnicze obszary zaburzeń
  3. Zachowanie się dziecka z ZA w szkole
  4. Budowanie relacji nauczyciel – uczeń z ZA
  5. Indywidualizacja procesu nauczania a rozwój społeczny ucznia z ZA
  6. Analiza przypadku – praktyczne wskazówki do pracy z uczniami z ZA
  7. Edukacja innych – tolerować, akceptować, uczyć
  8. Jak pomóc? – strategie wspierania dziecka z ZA

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.