fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Praca z uczniem z zespołem Aspergera w placówce edukacyjnej

Uczniowie z zespołem Aspergera stanowią szczególne wyzwanie w środowisku edukacyjnym. Zwykle są przez kolegów widziane jako ekscentryczne i śmieszne. Ich nieudolne zdolności społeczne czynią te dzieci kozłami ofiarnymi. Niezdarność i obsesyjne zainteresowanie niejasnymi, mało znanymi tematami przyczyniają się do postrzegania ich jako dziwnych.

Celem szkolenia będzie przybliżenie nauczycielom sylwetki psychologicznej ucznia z ZA, oraz wskazanie metod i zasad pracy z takim uczniem. Ważnym aspektem będzie również przeprowadzenie metodą studium przypadku, analizy zachowań i próba stworzenia programu działań pomocowych i wspierających dla takich uczniów w Państwa placówce.

Program szkolenia :

  • Spektrum zaburzeń autystycznych a zespół Aspergera.
  • Dlaczego dziecko z ZA jest „dziwne”? – zasadnicze obszary zaburzeń.
  • Zachowanie się dziecka z ZA w szkole.
  • Budowanie relacji nauczyciel – uczeń z ZA.
  • Indywidualizacja procesu nauczania a rozwój społeczny ucznia z ZA.
  • Analiza przypadku – praktyczne wskazówki do pracy z uczniami z ZA.
  • Edukacja innych – tolerować, akceptować, uczyć.
  • Jak pomóc? – strategie wspierania dziecka z ZA

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.