fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Dyslektyk w szkole ponadpodstawowej – jak z nim pracować ?

Pojęcie dysleksja na dobre weszło do kanonu pojęć jakim posługuje się szkoła. Nauczyciele znają ogólne zasady postępowania z uczniem dyslektycznym. Wiadomo jednak, że dysleksja w różnych obszarach edukacyjnych manifestuje inne objawy. Nie ma uniwersalnych zasad, które można zastosować na każdym poziomie edukacyjnym. Wiadomo tylko, że dyslektyk pozostaje nim do końca życia, zmienia się tylko nasilenie niektórych objawów. Ważnym jest aby nauczyciel wspomagał ucznia w  procesie  jak najlepszego radzenia sobie z tymi objawami.
Program szkolenia :
  • Dysleksja rozwojowa – mity i fakty na jej temat
  • Objawy dysleksji u ucznia w szkole ponadgimnazjalnej
  • Dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, dyspraksja – przejawy zaburzeń w funkcjonowaniu ucznia na poszczególnych przedmiotach
  • Metody i formy pracy z uczniem dyslektycznym
  • Dostosowanie  wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia dyslektycznego zgodnie z założeniami nowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.