fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kreatywne metody pracy o tematyce patriotycznej, realizowane w ramach podstawy programowej z dziećmi w wieku przedszkolnym

         W nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, duże znaczenie przywiązuje się do dbania o rozwój małego człowieka w kontekście szeroko rozumianego  rozwoju społecznego.

           Pamiętajmy, że w dobie panującego kryzysu wartości coraz częściej wspomina się o konieczności tworzenia kultury pozytywnych wzorów. Bez wątpienia takim obszarem w wychowaniu, jest tworzenie klimatu miłości do Ojczyzny.
Proponowane zajęcia poprzez aktywne i twórcze propozycje mają  zapoczątkować u dzieci  proces tworzenia się  poczucia tożsamości zarówno małej i wielkiej Ojczyzny, proces poczucia przynależności do narodu i kraju.

 

Program szkolenia:
  • Elementy składające się na postawę patriotyczną małego dziecka.
  • Patriotyzm jako miłość do Ojczyzny – poczucie przynależności narodowej.
  • Kim jestem? Scenariusze zajęć rozwijające w dzieciach  tożsamość narodową.
  • „Tutaj jest Polska” –  kreatywne propozycje zajęć o tematyce patriotycznej.
  • „Jestem obywatelem świata” – jak przybliżyć dzieciom tematykę równouprawnienia?

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.