fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Diagnoza dojrzałości szkolnej zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego

Cele szkolenia:

•    Poznanie podstaw prawnych diagnozy dojrzałości szkolnej.
•    Poznanie i utrwalenie celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową.
•    Przygotowanie nauczycieli do opracowywania diagnozy dojrzałości szkolnej oraz do przekazywania informacji rodzicom.
•    Poznanie narzędzi diagnostycznych.

Program szkolenia:

Podstawy prawne diagnozy dojrzałości szkolnej.
Cele osiągane przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową.
Opracowywanie diagnozy dojrzałości szkolnej w praktyce.
Narzędzia do opracowania diagnozy dojrzałości szkolnej.
Sposoby przekazywania rodzicom informacji o diagnozie dojrzałości szkolnej.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.