fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zgrane Grono – owocna współpraca. Zajęcia integracyjne dla nauczycieli

 Powszechnie wiadomo, że dobre funkcjonowanie instytucji i organizacji w systemie edukacji i pomocy psychologiczno – pedagogicznej zależne jest w równej mierze od  kompetencji i zaangażowania poszczególnych jej pracowników, jak i od odpowiedniego poziomu organizacji pracy, istniejących w nich zespołów pracowniczych. Prawdą też jest, iż nie każda grupa pracowników może zdefiniować siebie jako zespół, tak jak nie każdy zespół pracowniczy staje się efektywnym zespołem w procesie realizacji zadań, celów nałożonych na daną instytucję. To na ile stajemy się zespołem i efektywnym zespołem zależne jest od wielu warunków, które należy spełnić w procesie jego budowania. Podczas proponowanego szkolenia podejmiemy próbę doświadczenia, na ile spójność zespołu, miejsce w rozwoju, w którym się znajduje oraz zdolność grupowego rozwiązywania problemów stanowić mogą o jakości pracy zespołowej. Proponowane szkolenie ma jednocześnie stanowić kolejne pozytywne doświadczenie w budowaniu silnego i efektywnego zespołu pracowniczego, min. poprzez aktywne ćwiczenia, które sprzyjają zwiększaniu integralności jego członków, usprawnianiu wewnętrznej komunikacji, doświadczaniu integracji pozytywnej kooperacji.

 Program szkolenia :

  1. Komunikacja interpersonalna
  2. Komunikacja w kontaktach ze współpracownikami
  3. Aktywne słuchanie – jak uniknąć nieporozumień
  4. Postawa asertywna – most, po którym idziemy razem
  5. Bariery w komunikacji i radzenie sobie z nimi
  6. Prawidłowa komunikacja – jak rozwiązać zaistniałe konflikty i problemy

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.