fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Budujemy współpracę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – komunikacja w szkole

Cele szkolenia :

• Rozpoznanie własnych stylów komunikowania się z innymi ludźmi
• Analiza własnych zachowań i postaw
• Zainspirowanie do budowania mostów zamiast murów
• Nabycie umiejętności budowania konstruktywnej krytyki i wskazówek do przyjęcia postawy asertywnej
• Dostrzeżenie, że konflikty i problemy trzeba rozwiązywać, by móc wyciągnąć z nich konstruktywne wnioski i by dalej nie niosły spustoszenia.

 Program szkolenia :
  • Komunikacja interpersonalna
             – Znaczenie skutecznej komunikacji interpersonalnej w życiu zawodowym
             – Komunikat typu „TY” a komunikat typu „JA”
             – Komunikacja werbalna a komunikacja niewerbalna– bez słów tez mówimy wiele
  • Komunikacja w kontaktach ze współpracownikami
             – Ja – ty czy MY
             – Cele indywidualne, a cele wspólne
             – Dzieli nas dużo, ale łączy więcej… – o postrzeganiu współpracowników i spojrzenie na nich z innego punktu widzenia
  • Aktywne słuchanie – jak uniknąć nieporozumień
            – Słuchanie aktywne a słuchanie bierne
            – Różnice między słyszeniem, a słuchaniem
            – Podsumowanie
            – Klaryfikacja
            – Parafraza
            – Odzwierciedlanie
  • Postawa asertywna – most, po którym idziemy razem
           – Budowanie postawy asertywnej
           – Zachowania asertywne
           – Asertywne reagowanie na słuszną i niesłuszną krytykę oraz pochwałę
  • Bariery w komunikacji i radzenie sobie z nimi
           – Rodzaje barier komunikacyjnych
           – Radzenie sobie z barierami własnymi i innych ludzi – wypracowanie postawy otwartej na innych i na siebie
  • Prawidłowa komunikacja – jak rozwiązać zaistniałe konflikty i problemy
           – Rozpoznanie
           – Przyznanie
           – Rozwiązanie
           – Działanie

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.