fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – wdrażanie i przykłady realizacji

System oświaty jest zobowiązany do zapewniania wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Ten postulat, w dobie kryzysu relacji, wynikającego nie tylko z pandemii, ale będącego także rezultatem cywilizacyjnych przemian, stał się wyzwaniem, umocowanym  w tegorocznych kierunkach polityki oświatowej państwa.

Wielu rodziców chce otrzymać od nauczycieli konkretne, uniwersalne wskazówki, jak powinni postępować ze swoim dzieckiem. Jest to zrozumiałe, jednak spełnienie tych oczekiwań jest niemożliwe. Zamiast więc próbować dawać gotowe schematy i rozwiązania, lepiej jest pomóc rodzicom w wypracowaniu własnych rozwiązań, dopasowanych do sytuacji rodziny i możliwości jej członków. By temu sprostać trzeba podjąć szereg zadań systemowych.

Podczas szkolenia przedstawimy przykładowe rozwiązania, które zwiększą efektywność w zakresie wspomagania rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży. Pokażemy plany działań, które mogą stać się inspiracją do organizacji zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego, dostosowanego do Państwa placówki.

 

Program szkolenia:

 

1. Prawo oświatowe – dlaczego wspomaganie rodziców a nie pouczanie?

 

2. Oczekiwania rodziców i nauczycieli – metody identyfikowania potrzeb i skutecznego wdrażania współpracy

 

3. Przykłady zadań dla całej społeczności szkolnej realizowane w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego

 

4. Dobre praktyki – pomysły innowacji i projektów, realizujących wspieranie wychowawczej roli rodziny, skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.