fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nauczyciel-mediator, czyli jak zażegnać konflikt

Program szkolenia:

 

1. Efektywna komunikacja i jej wpływ na rozwiązywanie konfliktów

 

Poznanie kluczowych komponentów komunikowania się:

 

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Aktywne słuchanie
 • Asertywność

 

Doskonalenie umiejętności:

 

 • Zadawania pytań
 • Parafrazowania
 • Stosowania komunikatu „ja”
 • Odzwierciedlania
 • Udzielania informacji zwrotnych

 

2. Sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole

 

 • Definicja konfliktu: przyczyny, rodzaje, detektory, dynamika
 • Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów: negocjacje, mediacje, koncyliacje, arbitraż

 

3. Mediacje w szkole

 

 • Podstawowe zasady mediacji
 • Osoba mediatora
 • Etapy mediacji
 • Przebieg procesu mediacji
 • Stawianie pytań w mediacji
 • Warsztaty dla uczniów na temat stosowania mediacji – wskazówki metodyczne


4. Praktyczne ćwiczenia – stosowanie nowej wiedzy z zakresu mediacji

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.