A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela w świetle nowych przepisów

Po zajęciach uczestnik:

 • zna przepisy prawne regulujące proces awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;
 • doskonali umiejętność stosowania przepisów prawa w pracy zawodowej;
 • potrafi zaprojektować własną ścieżkę rozwoju zawodowego;
 • rozumie konieczność doskonalenia zawodowego;

 

Program seminarium:

 1. Nowe przepisy wykonawcze dotyczące oceny pracy:
 • Zasady ustalania oceny pracy nauczyciela.
 • Terminy dokonywania ocena pracy.
 • Określenie ogólnych i szczegółowych kryteriów dokonywania oceny pracy nauczycieli.
 • Rozszerzenie skali oceny pracy.
 1. Obowiązki nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.
 2. Przepisy regulujące proces awansu zawodowego:
 • Wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli.
 • Powiązanie ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli.
 • Zmiany w procesie egzaminowania i w składach komisji.
 • Uzależnienie długości ścieżki awansu zawodowego od jakości pracy nauczyciela.
 • Przywrócenie nauczyciela do pracy a długość okresu stażu.
 • Wprowadzenie dodatku  za wyróżniającą pracę, który będzie stanowił uzupełnienie obecnego systemu awansu zawodowego powiązanego z systemem wynagradzania.
 1. Warsztat pracy- formułowanie szczegółowych kryteriów oceny pracy z uwzględnieniem specyfiki szkoły.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.