fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Reintegracja i readaptacja uczniów w szkole. Jakie działania skierować do uczniów, rodziców i nauczycieli po powrocie do szkół?

Szkolenie zostało przygotowane, aby pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół w realizacji trudnych zadań związanych z readaptacją i reintegracją uczniów oraz odnalezieniem się dzieci, rodziców i nauczycieli w „nowej” szkolnej rzeczywistości. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają wskazówki dotyczące realizacji podstawowy programowej, planowania zajęć z wychowawcą w oparciu o zdiagnozowane potrzeby uczniów, czy rozwijania umiejętności psychospołecznych i budowania relacji interpersonalnych w szkole. Ponadto zostaną poruszone zagadnienia dotyczące działalności SU, szkolnego wolontariatu i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

Program szkolenia:

  1. Rozpoznawanie problemów uczniów w sferze emocjonalnej, społecznej i fizycznej;
  2. Planowanie pracy wychowawczej nauczycieli we współpracy z uczniami i rodzicami;
  3. Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie nawiązywania komunikacji, aktywnego słuchania, rozwiązywania problemów, budowania relacji itp.;
  4. Działania profilaktyczne i promujące zdrowie w związku z pandemią;
  5. „Wspomagaj i doceniaj, nie oceniaj” – rganizowanie diagnozy dydaktycznej i wychowawczej;
  6. Wzmacnianie działań SU i szkolnego wolontariatu;
  7. Współpraca szkoły z PPP i z ODN – wzmacnianie kompetencji zawodowych i społecznych nauczycieli.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.