fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Bezpieczeństwo w szkole i jego uwarunkowania – odpowiedzialność prawna nauczycieli

Podczas szkolenia omówione zostaną także zadania i odpowiedzialność dyrektora oraz nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów. Wszystkim nam zależy na tym, aby nauczyciele myśleli o pracy bez lęku i by mogli realizować swoje zadania dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze.

 

Program szkolenia:

 • Bezpieczna szkoła – wprowadzenie do zagadnienia
  • Bezpieczeństwo jako stan i proces
  • Uwarunkowania psychospołeczne
  • Wymiar etyczny i organizacyjny
 • Bezpieczeństwo w wybranych regulacjach prawnych
 • Analiza wybranych aktów prawnych, min:
  • Ustawa Prawo oświatowe
  • Ustawa Karta nauczyciela
  • Ustawa Kodeks pracy
  • Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny…
  • Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej…
  • Kodyfikacje karne i cywilne
  • Zadania i obowiązki dyrektora i nauczycieli
  • Zespół Reagowania Kryzysowego
 • Procedury i style reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych oraz sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego – propozycje rozwiązań
 • Profilaktyka uniwersalna w kontekście budowania przyjaznej i bezpiecznej szkoły dla całej społeczności szkolnej

 

 

Proponujemy Państwu organizację szkolenia pojedynczego dla Państwa Nauczycieli lub szkolenie w trzech modułach:

Moduł I Spotkanie dla uczniów
P-le + Klasy I-III – spotkanie 45 min.
Klasy IV-VIII – spotkanie 60 min.
Moduł II Krótkie przygotowanie Dyrektora do spotkania  z rodzicami + Spotkanie z rodzicami
Czas trwania: 60 min.
Moduł III Spotkanie z nauczycielami
Czas trwania: 2 godziny

 

 

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.