fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rola autoewaluacji w procedurze oceny pracy nauczyciela

Samoocena nauczyciela i ocena jego pracy to dwa różne aspekty jednego zagadnienia, gdyż odbywają się zgodnie z tymi samymi kryteriami. Dzięki zastosowaniu arkusza samooceny sformalizowany proces oceny pracy może przyjąć formę konstruktywnego dialogu z przestrzenią do negocjacji dla dyrektora i nauczyciela. Zaproponowane warsztaty   mają na celu usprawnienie procedury oceny pracy nauczyciela.  Uczestnicy będą pracowali z arkuszem samooceny i konstruowali opinie na temat własnej pracy, co wpisuje się w  obszar  ewaluacji pracy szkoły.  Wypracowany przez uczestników materiał może być wykorzystany przez dyrektora do przygotowania  końcowej oceny pracy nauczyciela.

 

Cele szkolenia:

  • Ewaluacja własnej pracy w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym
  • Konstruowanie wniosków do dalszej pracy.
  • Wzmocnienie refleksyjnego podejścia do podejmowanych inicjatyw zawodowych.

 

Program szkolenia:

  1. Rola samooceny w procesie oceny pracy nauczyciela
  2. Omówienie arkusza ewaluacji w aspekcie kryteriów oceny pracy nauczyciela
  3. Praca warsztatowa – ewaluacja podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
  4. Panel dyskusyjny – wymiana spostrzeżeń, wnioski do dalszej pracy

Prowadzący: Sylwia Łukasik – Gębska

doktorantka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Trener II Stopnia Professional, ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, akredytowany coach na poziomie ACC międzynarodowej organizacji- International Coach Federation, autorka i trenerka programów szkoleniowych realizowanych w ramach projektów unijnych m.in. Certyfikowane szkolenia kadr systemu oświaty, Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek ,Nowy start zawodowy, Doskonalenie umiejętności i kompetencji kluczowych nauczycieli. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Międzynarodowe studia coachingu, Polityka i zarządzanie oświatą, Terapia pedagogiczna dla dzieci z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowań oraz szereg szkoleń zawodowych i akredytowanych przez ICF. Jest autorem publikacji naukowych i metodycznych adresowanych m.in. do nauczycieli i dyrektorów szkół.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.