fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela od 1 września 2019 r.

Celem niniejszego szkolenia jest wsparcie nauczycieli i dyrektorów szkół  w procesie wdrażania nowych procedur awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela. W trakcie spotkania zostaną omówione zmiany w przepisach regulujących sposób dokumentowania awansu zawodowego (terminy, dokumenty)  oraz w wymaganiach na poszczególne stopnie awansu zawodowego. Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet gotowych materiałów związanych  z  dokumentowaniem ścieżki awansu zawodowego ( wnioski, plany pracy, sprawozdania) oraz  narzędzia umożliwiające weryfikację stopnia zaawansowania nauczyciela w realizację ustalonego  zestawu wymagań. Przedstawione zostaną również nowe zasady postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na poszczególne stopnie awansu.

Cele seminarium:

 1. Omówienie nowych regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2019r.
 2. Doskonalenie umiejętności stosowania przepisów prawa w praktyce zawodowej.
 3. Omówienie dokumentacji towarzyszącej ścieżce awansu zawodowego.

Program szkolenia:

I. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy i awansie zawodowym.

 • Nowe regulacje prawne dotyczące oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela.
 • Wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
 • Dokumentacja załączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, skład komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej, terminy obowiązujące w trakcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.

II. Wdrażanie zmian w organizacji pracy szkoły wynikających z nowych przepisów

 • Zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu – przykłady dokumentów.
 • Plan nadzoru pedagogicznego a awans zawodowy nauczyciela. Dostosowanie narzędzi nadzoru pedagogicznego do potrzeb pracy nauczyciela: arkusze monitorowania realizacji podstawy programowej, arkusz obserwacji zajęć.
 • Omówienie rejestru przykładowych działań nauczycielskich dla następujących obszarów: indywidualny rozwój nauczycieli, osiągnięcia wychowanków, rozwój szkoły, organizacja warsztatu pracy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, stosowanie TIK, indywidualizacja, autoewaluacja, innowacyjność w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 • Wspomaganie nauczycieli podczas realizacji zadań określonych w planie rozwoju zawodowego.
 • Rola samooceny w pracy nauczyciela- wzór arkusza samooceny.

III. Panel podsumowujący.

 • Wymiana doświadczeń.
Opinie o szkoleniu

W dniu 18 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ptaszkowie odbyło się szkolenie z firmy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z.
Szkolenie przeprowadzone przez Panią Marzenę Siejewicz spełniło wszystkie nasze oczekiwania. Trenerka wzbogaciła szkolenie o szereg interesujących materiałów. Z pewnością możemy polecić Panią Siejewicz, jako profesjonalnego i kreatywnego trenera.

Szkolenie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, wiedza była poparta wieloletnim doświadczeniem Prowadzącej.

Dyrektor szkoły mgr Rajmund Majcherek

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.