fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Twórcze metody pracy na lekcji. Jak prowadzić lekcję, na którą uczniowie czekają z niecierpliwością?

Przedstawiamy Państwu propozycję szkolenia związaną z kształceniem aktywności uczniów w procesie uczenia się, poprzez ukazanie twórczych metod pracy na lekcji. Dzięki nim uczniowie nie tylko łatwiej opanują wiedzę, ale również będą umieli ją zastosować w praktyce, rozwijając przy tym swoje zdolności i zainteresowania poznawcze. Podczas szkolenia zachęcimy Państwa do weryfikacji dotychczasowych metod pracy z uczniem, do wzbogacenia swojego warsztatu o nowe metody oraz do  autorefleksji na temat własnej postawy, jako kluczowego narzędzia pracy nauczycielskiej.

Program szkolenia:

  1. Podstawy psychologiczne dotyczące preferencji i percepcji uczniów  oraz związane z tym style
    uczenia się jako kluczowe kryterium w doborze metod nauczania.
  2. Postawa nauczyciela sprzyjająca procesowi uczenia się.
  3. Osobowość nauczyciela jako narzędzie pracy.
  4. Metody i techniki twórczego i efektywnego uczenia się i nauczania – wybrane zagadnienia.
  5. Praktyczne zastosowanie metod twórczego nauczania w oparciu o różne przykłady szkolne.
  6. Metody pracy nauczyciela w szkole podstawowej:
  7. Wybrane metody aktywizujące,
  8. Metody pracy rozwijające twórczość i kreatywność w uczeniu się.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.