A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kadry w oświacie – kompleksowy 2-dniowy kurs kadrowy

Zapraszamy Państwa do organizacji  2 dniowego kursu kadrowego, który da Państwu kompleksową wiedzę oraz umiejętności na temat prowadzenia spraw personalnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.Kurs adresujemy zarówno do dyrektorów szkół, jak i do osób, które bezpośrednio zajmują się obsługą kadrową w placówce.

Program szkolenia jest skonstruowany w oparciu o najnowsze przepisy prawa pracy, prawa oświatowego – w tym te, które weszły w życie w 2015 roku oraz ustawę o pracownikach samorządowych.Wzory dokumentów, jakie Państwo otrzymujecie są dużą pomocą w codziennej pracy dyrektora i pracownika kadr.
  • Akty prawne regulujące sprawy pracownicze:
      – Kodeks pracy, Karta Nauczyciela
      – Ustawa o systemie oświat
      – Ustawa o pracownikach samorządowych
      – Ustawa o ochronie danych osobowych
      – Ustawa o związkach zawodowych
      – Ustawa PIP, Przepisy wykonawcze
      – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • Omówienie kolejnych dokumentów w aktach osobowych:
      – dokumenty związane z przyjęciem do pracy:
kwestionariusz, potwierdzające kwalifikacje i okresy zatrudnienia, zaświadczenia z KRK    i badań wstępnych
      – umowa o pracę (rodzaje, treść – określenie
          warunków pracy i płacy)
      – informacja o warunkach zatrudnienia
      – zakres obowiązków
      – oświadczenia pracowników dotyczące:
         zachowania tajemnicy służbowej, korzystania z uprawnień rodzicielskich, przeszkolenia z bhp, zapoznania się z dokumentacji              pracowniczą
        – indywidualny czas pracy
      – uprawnienia pracownicze: urlopy (wypoczynkowe, macierzyńskie, wychowawcze, szkoleniowe, okolicznościowe,
          bezpłatne, zdrowotne), zwolnienia z pracy, świadczenia socjalne
      – wynagrodzenia ( ochrona, potrącenia, składniki, zmiany zaszeregowań)
      – decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę
      – świadectwo pracy
  • Współpraca ze związkami zawodowymi
  • Przechowywanie dokumentów pracowniczych, przetwarzanie i udostępnianie
  • Postępowanie dyscyplinarne i kary porządkowe
  • Uprawnienia, emerytalne i świadczenia kompensacyjne nauczycieli
  • Bieżące zmiany w prawie pracy i w prawie oświatowym
  • Odpowiedzi na pytania uczestników zajęć

Prowadzący: Grażyna Stańko

Autorytet w dziedzinie prawa oświatowego i prawa pracy; wieloletni edukator;  wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego; wcześniej – dyrektor wydziału kadr kuratoriów w Bydgoszczy i Warszawie

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.