Podsumowanie pracy szkoły - szybkie oraz gotowe do wykorzystania narzędzia i rozwiązania organizacyjne

Miejsce - wskaz

Informacje ogólne:

Szanowni Dyrektorzy,
zbliża się zakończenie roku szkolnego, więc czas na podsumowanie pracy szkoły. Jak to zrobić szybko, sprawnie i skutecznie?          
W sierpniu wybraliście państwo do planu nadzoru pedagogicznego zakresy kontroli zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa, zdecydowaliście się na obszary do ewaluacji, które uwzględniały problematykę ewaluacji problemowych planowanych przez kuratoria na obecny rok szkolny.
Dziś czas na sprawozdania, informacje zwrotne, oceny i wnioski do tych propozycji. Zapraszam na spotkanie, na którym otrzymacie państwo gotowe sprawozdania i przykładowe wnioski.

Zapraszam serdecznie,

Marzena Siejewicz i zespół A-Z

Dyrektor nie ma czasu na przygotowywanie dokumentacji – więc proponuję skorzystanie z przykładowych szablonów.

Zapraszam zatem po:

- sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w bieżącym roku szkolnym,
- przykładowe wnioski z nadzoru,
- przykładowe wnioski po monitorowaniu działań wynikających z nadzoru,
- przykładowe wnioski z monitorowania podstawy programowej,
- przykładowe sprawozdania z działań zespołów,
- informacje z działań zespołów zadaniowych,  
- przebieg rady podsumowującej pracę szkoły,
- materiały do pracy zespołowej na radzie podsumowującej pracę szkoły,
- protokół rady podsumowującej pracę szkoły.


Program seminarium:

 • Rada podsumowująca w przepisach prawa oświatowego – analiza aktualnych przepisów prawnych w kontekście podsumowania pracy szkoły i planowania zadań w nowym roku szkolnym; 
 • Organizacja rady podsumowującej z uwzględnieniem wymagań państwa i kryteriów oceny funkcjonowania szkoły (ocena przygotowania szkoły
  do ewaluacji zewnętrznej);
 • Podsumowanie nadzoru pedagogicznego (kontrola, doskonalenie zawodowe, ewaluacja wewnętrzna – gotowe wzory, przykładowe wnioski z nadzoru);
  Przedstawienie wyników monitoringu podstawy programowej – wskazówki planistyczne dla dyrektora;
 • Zadania dyrektora, wicedyrektorów, zespołów nauczycielskich związane
  z oceną obszarów funkcjonowania szkoły;
 • Krótka symulacja spotkania.

  Opinie absolwentów :
  1. Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Prowadząca świetnie przygotowana i inspirująca. Poznań 21.01.2014r.
  2. Jestem dyrektorem z 15-letnim stażem, nawet sam Mistrz H.M. nie potrafił tak przedstawić tematu jak Pani prowadząca. Gratuluję! Poznań 21.01.2014r.
  3. Nadzwyczaj przydatna forma pomocy dla dyrektora. Super! Dziękuję! Poznań 21.01.2014r.
  4. Wiadomości i umiejętności ze szkolenia są bardzo przydatne w pracy i z pewnością je wykorzystam. Profesjonalizm i kompetencje prowadzącej to atut szkolenia. Kalisz 14.01.2014r.
  5. Wszystkie poruszane przez prowadzącą treści wykorzystam w pracy. Wysoka kompetencja prowadzącej. Kalisz 14.01.2015r.
  6. Stosuję w swojej pracy metody i sposoby przedstawiane na szkoleniach A-Z. Olsztyn 13.01.2014r.
  7. Mój kolejny udział w szkoleniu A-Z potwierdza zadowolenie z proponowanych form i rozwiązań. Olsztyn 13.01.2014r.
  8. Jestem zachwycona wiedzą prowadzącej zajęcia. Jej „sprytnymi” ujęciami pracy dyrektora w celu ułatwienia sobie pracy. Wałcz 19.01.2016r.

  Zajęcia prowadzi – Marzena Siejewicz - edukatorka - absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) - prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu "Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie "Nauczyciel badacz", - posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.
zamknięte nadzór