Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 przyjedziemy do Was

Miejsce: przyjedziemy do Państwa
Inwestycja: 205 zł - 1 osoba (minimalna grupa - 20 os.)
Wykładowca: Iza Ziętara

Zapraszamy JST do organizacji seminarium zamkniętego dla pracowników JST i jednostek podległych.
Kontakt - Maciej Roth - maciej.roth@gmail.com lub tel. 660577077


Początek roku szkolnego to zawsze była pełna mobilizacja, ale rok szkolny 2017/2018 jest, dla wielu z nas, dyrektorów szczególnym wyzwaniem. Pierwszy rok reformy, nowej organizacji, pierwszy rok, w którym zaczynają obowiązywać nowe przepisy, w wybranych klasach nowa podstawa programowa; często – pierwszy rok współpracy z nowymi ludźmi. Chcę Państwu pomóc zmierzyć się z tymi wszystkimi, szczególnie nowymi zadaniami.
                                                                                                                                           

Program seminarium :

I.Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2017/18 (nowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie organizacji pracy szkół)

1.Zmiany dotyczących zespołów nauczycielskich.
2.Liczebność oddziałów i grup oraz organizacja pracy świetlicy, biblioteki, internatu.
3.Organizacja oddziałów dwujęzycznych, sportowych i klas łączonych.
4.Nazwa szkoły i procedura nadania jej imienia.


II.Nowe ramowe plany nauczania

1.Nowy układ ramowych planów nauczania.
2.Godziny dyrektorskie - przeznaczenie i wykorzystanie.
3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
4.Analiza liczby godzin w porównaniu ze starymi ramówkami.
 
III.Nowa podstawa programowa

1.Cele i zadania szkoły wynikające z podstawy programowej.
2.Analiza umiejętności ogólnych umieszczonych w podstawie programowej.
3.Wymagania szczegółowe i ich układ na poszczególnych przedmiotach.
4.Warunki realizacji podstawy programowej na poszczególnych przedmiotach - przygotowanie szkoły.
5.Klasy VII i VIII - realizacja nowych podstaw programowych w okresie przejściowym.
6.Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej.

IV. Statut szkoły w nowych przepisach prawa

1. Rola i znaczenie statutu szkolnego w działalności szkoły.
2. Wpływ przepisów prawnych na tworzenie statutu szkoły.
V. Przygotowanie do sierpniowej rady pedagogicznej.


zamknięte nadzór