Neurodydaktyka, czyli uczenie przyjazne mózgowi

Miejsce -  wskazane przez zamawiającego

NA SPOTKANIU POZNAMY ZASADY PACY, KTÓRE UŁATWIAJĄ UCZENIE SIĘ MÓZGOWI I WSPÓLNIE ZASTANOWIMY SIĘ JAK POWINNA WYGLĄDAĆ LEKCJA, ABY UCZNIOM UCZENIE NIE SPRAWIŁO TRUDNOŚCI                            
 
Szanowni Dyrektorzy,
zapraszam Was - Koleżanki i Koledzy na spotkanie dotyczące procesów uczenia się.
Dziś uczenie się jest najważniejszym zadaniem, nad którym czuwa przywódca edukacyjny. Badacze mózgu przekonują, że szkoła w obecnej formule nie wspiera naturalnych procesów uczenia się i nie jest miejscem umożliwiającym indywidualny rozwój każdego ucznia. Oparta została na naszych wyobrażeniach o tym, jak przebiegają te procesy. Okazuje się jednak, że wnioski ze współczesnych badań często nie potwierdzają tych przekonań.
 
Mózg uczy się cały czas, ale często inaczej niż oczekuje szkoła. Jak to zmienić? Dzięki postępowi w rozwoju neuronauk możemy dziś zweryfikować stosowane metody nauczania. To my, tworząc określone środowisko, decydujemy, czym w przyszłości będą zajmować się nasi uczniowie.
 
Dziś zaplanowana ich aktywność znajduje odzwierciedlenie w strukturze neuronalnej. Można powiedzieć, że rzeźbi mózgi. Dlatego z wnioskami neuronauk powinni zapoznać się zarówno uczniowie jak i nauczyciele – wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć, jak lepiej wykorzystywać potencjał dziecka.       
                                                                                                                     
                                      Zapraszam na nasze spotkanie
                                                    Marzena Siejewicz
i zespół pracowników Centrum Szkoleniowego A-Z  


Program szkolenia :
  •         Jak się uczymy – neurobiologiczne podstawy procesów uczenia:
- Jak działa mózg – fakty i liczby?
- O głębokości przetwarzania informacji – dlaczego ściągi są lepsze od zeszytów ćwiczeń?
  •        Co wpływa na uczenie się?
-  Uwaga w procesie uczenia się,
- Emocje i ich wpływ na uczenie się,
- Aktywność własna i jej rola,
- Motywacja w świetle neurodydaktyki – dlaczego tak trudno zmusić dziecko
   do nauki?
- Uczenie się we współpracy – wpływ relacji międzyludzkich i wzajemnego uczenia się           na efektywność   procesów nauczania.
  •    Mózg wobec nowych technologii –  rachunek zysków i strat


  •    Szkoła przyjazna mózgowi – poszukiwanie alternatywy dla nauczania transmisyjnego.

     
 
Zajęcia prowadzi – Marzena Siejewicz - edukatorka - absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO)- prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu "Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie "Nauczyciel badacz", - posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

 

zamknięte nadzór