A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zamówienia publiczne w placówce oświatowej

Zamówienia publiczne w placówce oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem zamówień do 30 tys. euro – sprawozdanie z zamówień publicznych

 

      Dyscyplina finansowa, zgodnie z którą szkoły i placówki oświatowe są zobowiązane funkcjonować, często stwarza wiele problemów Dyrektorom i pracownikom administracyjnym. W związku z tym zapraszamy na szkolenie z zakresu stosowania Prawa Zamówień Publicznych. Prawo to określające sposób wydatkowania środków publicznych nakłada na kierownika placówki wiele obowiązków, w tym poprawne przygotowanie niezbędnej dokumentacji i przeprowadzenie całego procesu zamówienia publicznego oraz przygotowanie sprawozdania.

 

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z właściwą realizacją planów finansowych
 • nabycie umiejętności realizacji Prawa Zamówień Publicznych zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • omówienie tematyki związanej z obowiązkiem sprawozdawczości

 

Plan Szkolenia:

 1. Podstawy prawne
 2. Progi w zamówieniach publicznych
  • art. 4 pkt 8 ustawy,
  • art. 11 ust 8 ustawy.
 3. Szacowanie wartości zamówienia:
  • średni kurs złotego,
  • zakaz dzielenia zamówienia na części,
  • okoliczności świadczące o istnieniu jednego zamówienia,
  • dostawy/usługi powtarzające się okresowo.
 4. Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 30 tys. euro:
  • zasady wprowadzenia,
  • typowe zapisy,
  • czy istnieje obligatoryjność wprowadzenia?,
  • zawieranie umów z kontrahentami.
 5. Postępowanie o zamówienie publiczne:
  • powołanie komisji przetargowej,
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  • wadium,
  • możliwość określenia przez zamawiającego wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
 6. Wybrane tryby udzielania zamówień publicznych:
  • przetarg nieograniczony,
  • zapytanie o cenę (ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego),
  • zamówienia z wolnej ręki.
 7. Badanie i ocena ofert.
 8. Obowiązek sprawozdawczy w zakresie zamówień (w tym do 30 tys. euro):
  • okres sprawozdawczy,
  • tryb złożenia,
  • sposób wypełnienia.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.