Praca Rady Pedagogicznej – protokołowanie Rad Pedagogicznych Poznań, BIUROWIEC DELTA, Ul. Towarowa 35


Data : 02.02.2018r, godz. 9:00-15:00
Miejsce: Poznań, BIUROWIEC DELTA, Ul. Towarowa 35
Inwestycja : 310 zł
Wykładowca: Marzena Siejewicz

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z kompetencjami i zadaniami Rady, rolą protokolanta, sposobem dokumentowania pracy Rady w ciągu całego roku szkolnego, wzorami protokołów posiedzeń

Program szkolenia :
 
  • Znaczenie pojęcia rady
  • Podstawy prawne funkcjonowania rady
  • Ustawowe kompetencje rady pedagogicznej
  • Inne zadania rady pedagogicznej
  • Roczny plan pracy rady z uwzględnieniem kompetencji
  • Zadania protokolanta
  • Cechy i sposób pisania protokołów, ćwiczenia w konstruowaniu zapisów
  • Sposób konstruowania i ćwiczenia w pisaniu uchwał
  • Przykładowe schematy i układy protokołów dla typowych posiedzeń rady (rada sierpniowa, rada na zakończenie semestru, rada klasyfikacyjna, rada dotycząca ustalenia szkolnego zestawu programów).

 
Zajęcia prowadzi – Marzena Siejewicz - edukatorka - absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnegow zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) - prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu "Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie "Nauczyciel badacz", - posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Ekspert i trener w projekcie systemowym „Przywództwo i zarządzanie w edukacji”. Współautor poradnika dla dyrektorów szkół i placówek „Różne drogi ewaluacji” pod red. A. Borek i E.  Kowalczyk-Rumak, Wydawnictwo Ery Ewaluacji, Warszawa 2015, gdzie pisze o wymaganiach państwa, ewaluacji zewnętrznej oraz nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły.
 

Formularz najbliższe szkolenia poznań

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl