Podsumowanie pracy szkoły - szybkie oraz gotowe do wykorzystania narzędzia i rozwiązania organizacyjne Poznań, BIUROWIEC DELTA, Ul. Towarowa 35

MIEJSCE: Poznań, BIUROWIEC DELTA, Ul. Towarowa 35
DATA: 17.01.2018r. godz. 9:00-15:00
WYKŁADOWCA: Marzena Siejewicz
INWESTYCJA: 310 zł/os.

Zbliża się zakończenie pierwszego semestru, więc czas na podsumowanie pracy szkoły. Jak to zrobić szybko, sprawnie i skutecznie?W sierpniu wybraliście państwo do planu nadzoru pedagogicznego zakresy kontroli zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa, zdecydowaliście się na obszary do ewaluacji, które uwzględniały problematykę ewaluacji problemowych planowanych przez kuratoria na obecny rok szkolny. Dziś czas na sprawozdania, informacje zwrotne, oceny i wnioski do tych propozycji. Zapraszam na spotkanie, na którym otrzymacie państwo gotowe sprawozdania i przykładowe wnioski. Dyrektor nie ma czasu na przygotowywanie dokumentacji – więc proponuję skorzystanie z przykładowych szablonów.

Zapraszamy po:

- sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego
  w bieżącym roku szkolnym,
- przykładowe wnioski z nadzoru w pierwszym półroczu,
- przykładowe wnioski po monitorowaniu działań wynikających
  z nadzoru,
- przykładowe wnioski z monitorowania podstawy programowej,
- przykładowe sprawozdania z działań zespołów - informacje
  z działań zespołów zadaniowych,   
- przebieg rady podsumowującej pracę szkoły,
- materiały do pracy zespołowej na radzie podsumowującej pracę Szkoły,
- protokół rady podsumowującej pracę szkoły

Program szkolenia:

  • Rada podsumowująca w przepisach prawa oświatowego – analiza aktualnych przepisów prawnych (ustawy Prawo oświatowe) w kontekście podsumowania pracy szkoły i planowania zadań w nowym roku szkolnym;  
       
  • Organizacja rady podsumowującej z uwzględnieniem wymagań państwa i kryteriów oceny funkcjonowania szkoły (ocena przygotowania szkoły do ewaluacji zewnętrznej);

  • Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w pierwszym semestrze (kontrola wewnętrzna, doskonalenie zawodowe, ewaluacja wewnętrzna, monitorowanie, obserwacja – gotowe wzory, przykładowe wnioski z nadzoru);

  • Przedstawienie wyników monitoringu podstawy programowej – wskazówki planistyczne dla dyrektora;

  • Zadania dyrektora, wicedyrektorów, zespołów nauczycielskich związane  z oceną obszarów funkcjonowania szkoły;

  • Krótka symulacja spotkania,


    Zajęcia prowadzi – Marzena Siejewicz - edukatorka - absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) - prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej  i wewnętrznej w ramach projektu "Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie "Nauczyciel badacz", - posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Formularz najbliższe szkolenia poznań

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl