A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela

Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela od 1 września 2018 r. – w tym szkolne (przedszkolne) wskaźniki kryteriów oceny.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy kadr oświatowych, wszyscy zainteresowani.

Rezultaty szkolenia: Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium wiedzy o zmianach, jakie wprowadzono do procedury oceny pracy
i sposobie ich wdrożenia od 1 września 2018 r.

Cele szkolenia:

 1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o trybie dokonywania oceny nauczyciela na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 września 2018 r.
 2. Doskonalenie umiejętności tworzenia szkolnych/przedszkolnych wskaźników oceny pracy nauczyciela.
 3. Przygotowanie do wdrożenia zmian od 1 września 2018 r.

Plan szkolenia:

Zmiany w trybie dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora.

 1. Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela wchodzące w życie od 1 września 2018 r.
 2. Dokumentacja oceny pracy nauczyciela z zastosowaniem KPA – wzory dokumentów.
 3. Tryb zasięgania wymaganych opinii – wzory dokumentów.
 4. Terminy dokonywania oceny – tryb postępowania.
 5. Ustawowe kryteria oceny pracy każdego nauczyciela.
 6. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 7. Szkolne/przedszkolne wskaźniki oceny pracy nauczyciela.
 8. Zasięganie opinii rady rodziców – skutki prawne.
 9. Wzór pisma o opinię;
 10. Wzór uchwały rady pedagogicznej.
 11. Regulamin określający wskaźniki pracy nauczyciela – wzór dokumentu.

Warsztaty w tworzeniu wskaźników oceny pracy nauczyciela.

 1. Definicja wskaźników – metodologia ich tworzenia.
 2. Ćwiczenia w tworzeniu wskaźników oceny pracy nauczyciela.
 3. Wdrożenie wskaźników na terenie szkoły- wzór zarządzenia dyrektora.

Podsumowanie

 1. Tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.
 2. Przepisy przejściowe – planowanie pierwszych ocen pracy dokonywanych  z mocy ustawy na podstawie nowych przepisów.
 3. Kwadrans na podsumowanie – pytania i odpowiedzi.

  Do zapisu na spotkania w innych miastach zapraszamy do zakładki:
  Ocena i regulamin oceny pracy nauczyciela!

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.