A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela – dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela od 1 września 2018 r. – w tym wskaźniki kryteriów oceny pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i wicedyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy kadr oświatowych, wszyscy zainteresowani.

Rezultaty szkolenia: Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium wiedzy o zmianach, jakie wprowadzono do procedury oceny pracy i sposobie ich wdrożenia od 1 września 2018 r.

Cele szkolenia:

 1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o trybie dokonywania oceny nauczyciela na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 września 2018 r.
 2. Doskonalenie umiejętności tworzenia wskaźników oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Przygotowanie do wdrożenia zmian od 1 września 2018 r.

Plan szkolenia:

 • Zmiany w trybie dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora.
 • Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela wchodzące w życie od 1 września 2018 r.
 • Terminy dokonywania oceny – tryb postępowania.
 • Tryb zasięgania wymaganych opinii – wzory dokumentów.
 • Dokumentacja oceny pracy nauczyciela z zastosowaniem KPA – wzory dokumentów.
 • Warsztaty w tworzeniu wskaźników oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Hierarchia ustawowych kryteriów oceny pracy każdego nauczyciela i szczegółowych kryteriów odnoszących się do wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 • Definicja wskaźników oceny pracy nauczyciela i metodologia ich tworzenia.
 • Ćwiczenia w tworzeniu wskaźników oceny pracy nauczyciela danej poradni.
 • Tryb wdrożenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela danej poradni psychologiczno-pedagogicznej – wzór zarządzenia dyrektora.
 • Tryb odwołania od oceny pracy nauczyciela i dyrektora.
 • Tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.
 • Skład zespołu odwoławczeego przy KO – tryb wyłaniania przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Przepisy przejściowe – planowanie pierwszych ocen pracy dokonywanych
  z mocy ustawy na podstawie nowych przepisów.
 • Kwadrans na podsumowanie – pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza.

Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W 1997 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W latach 2010-2015, trenerka projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”,

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.