A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Organizacja pracy w r.szk. 2018/19 w kontekście zmian w prawie oświatowym

Prowadzący:

Celem szkolenia jest pomoc w przygotowaniu do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Przedstawione zostaną najnowsze przepisy prawa, które mają wpływ na organizację pracy szkoły, a dotyczą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego. Otrzymacie Państwo także propozycję planu nadzoru pedagogicznego, który będzie uwzględniał kierunki polityki oświatowej Państwa. Materiały będą zawierać przykładowe wzory dokumentów.

Program seminarium:

1. Omówienie nowych przepisów prawa obowiązujących od września 2018 roku, w tym związanych z planowaniem pracy szkoły.
2. Planowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 r.
3. Obserwacje zajęć z uwzględnieniem nowych kryteriów oceny pracy nauczycieli (arkusze obserwacji).
4. Planowanie kontroli wewnętrznej.
5. Wspomaganie nauczycieli.
6. Planowanie pracy zespołów nauczycielskich.
7. Plany pracy nauczycieli z uwzględnieniem nowych kryteriów oceny pracy nauczycieli i wymagań państwa.
8. Plany rozwoju zawodowego nauczycieli a kryteria oceny pracy.
9. Monitorowanie działań szkoły, w tym w zakresie realizacji podstawy programowej.
10. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zamian
w przepisach prawa.
11. Planowanie pracy wychowawcy klasy.
12. Ocena pracy nauczycieli- Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli.
13. Przygotowanie do sierpniowej rady pedagogicznej.

 

Materiały do wykorzystania:

  • Plan nadzoru na rok 2018/19
  • Arkusz obserwacji zajęć (zgodny z obowiązującymi kryteriami oceny pracy nauczycieli).
  • Przykładowe arkusze kontroli.
  • Przykładowe arkusze monitorowania.
  • Wzór notatki służbowej dyrektora (bywa niezbędna podczas kontroli doraźnej organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, przedszkolem).
  • Przykładowe plany pracy nauczycieli, wychowawców i zespołów.
  • Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli.
  • Arkusze oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
  • Arkusze samooceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.