A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocena efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu

OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU ZGODNIE Z REKOMENDACJAMI AKTUALNEGO PRAWA OŚWIATOWEGO

Zmiany w zakresie PPP, obowiązujące od września 2017 roku, zgodnie z intencją ustawodawcy, mają wzmocnić wszechstronną pomoc dziecku  ze specjalnymi potrzebami edukacyjno – wychowawczymi. Jednym z wymiarów efektywności jest postęp rozwoju dziecka, który określamy w formie wniosków do dalszej pracy w kolejnym roku szkolnym.

Ocena efektywności na etapie edukacji przedszkolnej jest jednym z najważniejszych zadań PPP, gdyż  rozwój psychofizyczny dziecka w  tym wieku, przebiega w sposób najbardziej intensywny. Wybory i decyzje nauczycieli , specjalistów  w tym czasie rozwojowym mogą znacząco wpłynąć na losy kariery edukacyjnej dziecka.

 Dobrze przeprowadzona ocena efektywności wyznacza kierunki pracy w następnym roku szkolnym. Proponujemy Państwu szkolenie, w czasie którego, metodą analizy przypadku, przygotujemy propozycję rzetelnie opracowanej oceny dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w przedszkolu.

Program szkolenia

  1. Ocena PPP udzielanej dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim
  2. Ocena PPP udzielanej dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na niepełnosprawność wynikającą z zaburzeń autystycznych (w tym zespołu Aspergera
  3. Ocena PPP udzielanej dziecku posiadającemu opinię Poradni ze względu na zaburzenia zachowania i emocji
  4. Dokumentowanie PPP – formułowanie wniosków do dalszej pracy z dzieckiem z uwzględnieniem zaburzeń rozwojowych
  5. Wczesne wspomaganie –ocena efektywności.

Prowadzący: Beata Szynalska-Skarżyńska

Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, edukatorka z wieloletnim doświadczeniem, wcześniej doradca metodyczny ds. wychowania; autorka i realizatorka kilkudziesięciu warsztatów metodycznych prowadzonych dla nauczycieli w wielu miastach Polski.

 

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.