Ruch kadrowy w roku szkolnym 2018/19 - jak dostosować zatrudnienie do nowego prawa oświatowego Chojnice, Zespół Szkół w Chojnicach, Ul. Nowe Miasto 4-6

Miejsce: Chojnice, Zespół Szkół w Chojnicach, Ul. Nowe Miasto 4-6
Data: 02.03.2018r. Godziny: 10:00-16:00
Inwestycja: 310 zł/os.
Wykładowca: Grażyna Stańko


Co roku, do końca maja, dyrektor ma obowiązek opracować organizację roku szkolnego na kolejny rok. Wymaga to szeregu niepopularnych decyzji, mających na celu dostosowanie ilości zatrudnionych pracowników do zatwierdzonego arkusza.

W tym roku podejmowane decyzje kadrowe będą konsekwencją zmian zawartych w ustawie Prawo oświatowe oraz dalszego wprowadzania reformy oświaty.

Uczestnicy otrzymają wszystkie wzory druków, które są niezbędne przy ruchu kadrowym m.in. pisma do organizacji związkowych, decyzja w sprawie obniżenia pensum, rozwiązanie umowy z nauczycielem, wypowiedzenie warunków umowy.

Program

1.Obowiązujące przepisy prawne.

2.Zmiany w Karcie Nauczyciela (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych):
- zatrudnianie nauczyciela stażysty,
- zatrudnianie na stanowisku nauczyciela osób nie będących nauczycielami,
- urlop wypoczynkowy i urlop dla poratowania zdrowia.

3.Pracownicy chronieni przepisami prawa.

4.Roz2wiązywanie umów o pracę:
- współpraca ze związkami zawodowymi,
- Karta Nauczyciela: art. 20, 23 i 27,
- Kodeks Pracy – pracownicy niepedagogiczni,
- świadectwo pracy.

5.Przepisy przejściowe dotyczące nauczycieli zatrudnionych we wszystkich szkołach i placówkach:
- zmiana treści art. 18 KN: możliwość nałożenia obowiązku pracy w innych szkołach przez organ prowadzący,
- obowiązek uzyskania pisemnej zgody na dodatkowe zatrudnienie,
- obowiązek zgłaszania wolnych miejsc pracy do kuratora oświaty,
- obowiązek pierwszeństwa zatrudnienia.

6.Regulacje prawne dotyczące wygaszanych gimnazjów (brak możliwości dalszego zatrudnienia):
- zawieszenie stosowania art. 20 KN,
- pisemna informacja dyrektora (stan nieczynny, obniżenie wymiaru),
- wygaśnięcie stosunku pracy,
- rozwiązanie umowy o pracę (odprawy).

7.Pytania do wykładowcy.


Zajęcia prowadzi Grażyna Stańko - wieloletnia edukatorka, ekspertka w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy; była wykładowczyni UW; wcześniej dyrektor wydziału kadr kuratoriów w Bydgoszczy i Warszawie.

najbliższe szkolenia Formularz chojnice

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl