Zachowania „przerażające” i „dziwne” dzieci i młodzieży ujawniane na terenie szkoły – sposoby postępowania interwencyjnego

         Rozwój cywilizacji, dynamika procesów społeczno – gospodarczych zachodzących w naszym kraju coraz częściej wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie polskich rodzin. Bieda, bezrobocie, przemoc domowa, uzależnienia rodziców to tylko niektóre ze zjawisk – problemów, które występują w rodzinach i powodują, iż funkcjonowanie poszczególnych jej członków staje się destruktywne i dysfunkcjonalne w relacjach
z innymi osobami i otoczeniem. Kryzysy te, szczególnie ciężko odczuwają dzieci wychowujące się w tych rodzinach. Trudności emocjonalne jakie im wówczas towarzyszą znajdują swój wyraz w zachowaniach manifestowanych między innymi
na terenie szkoły, do której uczęszczają. Próbując sobie radzić ze swoimi problemami podejmują najczęściej destruktywne zachowania, które z perspektywy wychowawcy, nauczyciela często są odbierane jako zachowania „dziwne” bądź „przerażające”,
co niewątpliwie znacznie bardziej obciąża ich emocjonalnie, wywołując czucia głębokiego niepokoju, bezradności, niemocy czy wręcz lęku. Do przykładowych zachowań tego typu z całą pewnością można zaliczyć samookaleczenia, myśli bądź też próby samobójcze. Zawsze gdy podobne zdarzenia mają miejsce na terenie szkoły rodzi się pytanie o możliwe sposoby reagowania, zakres działania i kompetencje nauczyciela, skuteczne sposoby przeciwdziałania.
         Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie są źródła
i mechanizmy przytaczanych zachowań oraz konstruktywne sposoby postępowania interwencyjnego w sytuacji ich wystąpienia, takie by z jednej strony pomagały
a nie szkodziły uczniom, a z drugiej strony uwzględniały możliwości i kompetencje nauczycieli.
 
 
Cele szkolenia:
  • Poznanie źródeł i mechanizmów ujawnianych przez uczniów zachowań „przerażających” i „dziwnych”
  • Poznanie sposobów postępowania interwencyjnego w sytuacji ujawnienia na terenie szkoły zdarzeń z udziałem uczniów ujawniających tego typu zachowania
 
Opinie uczestników :
1. "Profesjonalne przeprowadzenie szkolenia w przystępnej atmosferze. Osoba prowadząca bardzo kompetentna, dobrze prowadząca szkolenie, potrafiąca zainteresować uczestników prezentowanym tematem."
 
Program:
  • Zachowania nietypowe manifestowane przez uczniów

       - Próba klasyfikacji zachowań nietypowych i ich cechy.

       - Źródła i mechanizmy występowania podobnych zachowań

       - Zachowania nietypowe jako objaw zaburzenia, wg klasyfikacji ICD – 10

       - Koszty ucznia, nauczyciela i szkoły jako instytucji występowania zachowań

         nietypowych u uczniów

  • Zachowania nietypowe – sposoby postępowania interwencyjnego

      - Pojęcie interwencji kryzysowej – próba klasyfikacji

      - Kompetencje nauczyciela w postępowaniu interwencyjnym a innych osób
        i instytucji pomocowych

      - Propozycje procedur postępowania na wybranych przykładach zachowań
        nietypowych, min. samookaleczenia, werbalizowane myśli samobójcze,
        próby samobójcze, różne postacie izolowania się od otoczenia itp.

 
wychowanie

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl