Jak pracować z dzieckiem o opóźnionym rozwoju psychoruchowym ?

 

INFORMACJE OGÓLNE:
 
W grupie przedszkolnej spotykają się dzieci o zróżnicowanym poziomie rozwoju ogólnego. Rozwój niektórych z nich budzi niepokój. Obserwowane opóźnienie może mieć charakter globalny lub fragmentaryczny. Ponieważ rozwój dziecka stanowi sieć naczyń połączonych opóźnienia w nabywaniu kolejnych sprawności skutkować będą trudnościami w rozwoju emocjonalnym, społecznym oraz znajdą swe odbicie w motywacji i zachowaniu dziecka. Dzieci wolniej lub nietypowo rozwijające się powinny być objęte wnikliwą obserwacją i mieć zapewnioną dodatkową stymulację, gdyż okres ten jest najcenniejszym czasem na wyrównywanie deficytów. Dzięki plastyczności układu nerwowego małe dziecko jest najbardziej podatne na postępowanie rewalidacyjne.
Proponujemy Państwu szkolenie, na którym przedstawione zostaną metody stymulacji rozwoju dzieci o słabej dynamice rozwojowej. Będzie to zarówno prezentacja wybranych zwartych metod jak i propozycje stymulowania poszczególnych sfer rozwoju psychomotorycznego. Przedstawione zostaną proste i pomysłowe pomoce terapeutyczne i cenne pozycje książkowe zawierające gotowe programy terapeutyczne.
 
PROGRAM SEMINARIUM:
  • Obraz najczęstszych zaburzeń, w przebiegu których występuje opóźnienie rozwojowe, możliwe tło, przyczyny i skutki, na co zwrócić uwagę ?
  • Krótkie przedstawienie norm rozwojowych dla 3-4-5-latków
  • Diagnoza funkcjonalna punktem wyjścia do programu wieloprofilowego usprawniania- zarys problematyki, przykłady
  • Mini-kompendium wiedzy o „wczesnym wspomaganiu rozwoju”- dla kogo ? dlaczego „wczesne”?, organizacja, procedury, przykładowe opinie o potrzebie WWR
  • Jak uczy się małe dziecko ? Zasady pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
  • Prezentacja zabaw fundaMentalnych, programów aktywności Knillów, stymulacji polisensorycznej, Ruchu Rozwijającego Sherborne, wspomagania rozwoju umysłowego wg Gruszczyk-Kolczyńskiej, integracji sensorycznej (SI)
  • Jak stymulować poszczególne sfery rozwoju ? od czego zacząć ?
  • Garść myków i tricków wykutych w ogniu doświadczeń własnych oraz zebranych podczas podglądania innych i nałogowych podróży po literaturze przedmiotu
uczeń z SPE

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl