Integracja szkolna - Uczeń niepełnosprawny w szkole – wyzwania i możliwości

Informacje ogólne :


Mamy w szkołach coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie ci stanowią 20% szkolnej populacji. Integracja zakłada stwarzanie takich warunków nauki i wyrównywania szans edukacyjnych, by nie zaistniała konieczność uczenia się ich poza ich środowiskiem lokalnym, rówieśniczym, rodzinnym i społecznym. Coraz częściej wokół tej problematyki narasta wiele nieporozumień. Uczniowie ci mają specyficzne potrzeby, których zaspokojenie wymaga od nauczycieli nowych umiejętności i kompetencji. Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie międzykulturowym, otwartym na inność, wymaga od nauczycieli prowadzenia dodatkowych działań. Nauka tolerancji, akceptacji, szukanie rozwiązań opartych na budowaniu relacji to proces zaczynający się w przedszkolu. Nie wystarczy zrealizować programu profilaktycznego. Aby zrozumieć innych trzeba wielu zajęć, których przykłady zobaczycie na spotkaniu….
Integracja jest osadzona w filozofii myślenia o osobach niepełnosprawnych i o ich miejscu w społeczeństwie.

Program szkolenia :

  • Nauczyciel jako aktywny uczestnik integracji w środowisku szkolnym.
  • Klasa jako społeczność – różnorodność i wspólnota
  • Rodzice – sprzymierzeńcy czy przeciwnicy integracji
  • Komunikacja włączająca - mediacje, negocjacje efektywne rozwiązania
  • Szkoła jako środowisko wspierające kształtowanie pozytywnych postaw, wartości i szacunku do inności.


 

uczeń z SPE

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl