Budujemy współpracę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – komunikacja w szkole

Cele szkolenia :
• Rozpoznanie własnych stylów komunikowania się z innymi ludźmi
• Analiza własnych zachowań i postaw
• Zainspirowanie do budowania mostów zamiast murów
• Nabycie umiejętności budowania konstruktywnej krytyki i wskazówek do przyjęcia postawy asertywnej
• Dostrzeżenie, że konflikty i problemy trzeba rozwiązywać, by móc wyciągnąć z nich konstruktywne wnioski i by dalej nie niosły spustoszenia.

 Program szkolenia :
  • Komunikacja interpersonalna
             - Znaczenie skutecznej komunikacji interpersonalnej w życiu zawodowym
             - Komunikat typu „TY” a komunikat typu „JA”
             - Komunikacja werbalna a komunikacja niewerbalna– bez słów tez mówimy wiele
  • Komunikacja w kontaktach ze współpracownikami
             - Ja – ty czy MY
             - Cele indywidualne, a cele wspólne
             - Dzieli nas dużo, ale łączy więcej… – o postrzeganiu współpracowników i spojrzenie na nich z innego punktu widzenia
  • Aktywne słuchanie – jak uniknąć nieporozumień
            - Słuchanie aktywne a słuchanie bierne
            - Różnice między słyszeniem, a słuchaniem
            - Podsumowanie
            - Klaryfikacja
            - Parafraza
            - Odzwierciedlanie
  • Postawa asertywna – most, po którym idziemy razem
           - Budowanie postawy asertywnej
           - Zachowania asertywne
           - Asertywne reagowanie na słuszną i niesłuszną krytykę oraz pochwałę
  • Bariery w komunikacji i radzenie sobie z nimi
           - Rodzaje barier komunikacyjnych
           - Radzenie sobie z barierami własnymi i innych ludzi – wypracowanie postawy otwartej na innych i na siebie
  • Prawidłowa komunikacja – jak rozwiązać zaistniałe konflikty i problemy
           - Rozpoznanie
           - Przyznanie
           - Rozwiązanie
           - Działanie
 
rozwój

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl