Diagnoza dojrzałości szkolnej zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego

Cele szkolenia:

•    Poznanie podstaw prawnych diagnozy dojrzałości szkolnej.
•    Poznanie i utrwalenie celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową.
•    Przygotowanie nauczycieli do opracowywania diagnozy dojrzałości szkolnej oraz do przekazywania informacji rodzicom.
•    Poznanie narzędzi diagnostycznych.

Program szkolenia:

Podstawy prawne diagnozy dojrzałości szkolnej.
Cele osiągane przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową.
Opracowywanie diagnozy dojrzałości szkolnej w praktyce.
Narzędzia do opracowania diagnozy dojrzałości szkolnej.
Sposoby przekazywania rodzicom informacji o diagnozie dojrzałości szkolnej.

 

reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl