A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ochrona danych osobowych – znaczenie RODO w funkcjonowaniu szkoły

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze znaczeniem RODO w funkcjonowaniu szkoły.

Cele szczegółowe:

Zwrócenie uwagi na odpowiedzialność osób przetwarzających dane osobowe.

Jakie są nowe i rozszerzone uprawnienia osoby, której dane dotyczą.

Ukazanie roli i znaczenia Inspektora Danych Osobowych.

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji wynikającej z RODO

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • prawidłowo wdrożyć w szkole RODO
 • zastosować przepisy prawne w swojej pracy zawodowej
 • przygotować niezbędna dokumentację

Program seminarium:

 • Najważniejsze zmiany dla szkoły przy stosowaniu RODO
 • Dane osobowe
 • co to są dane osobowe
 • zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • zgodność przetwarzania danych osobowych z RODO
 • zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych
 • Przetwarzanie szczególne kategorii danych osobowych
 • dane „wrażliwe”
 • kiedy można przetwarzać dane „wrażliwe”
 • Zadanie administratora danych osobowych przy ich przetwarzaniu
 • rejestrowanie czynności przetwarzania
 • przejrzystość informowania i przejrzystość komunikacji przy przetwarzaniu danych osobowych
 • zgłoszenie naruszenia przetwarzania danych osobowych
 • umowy z podmiotem przetwarzającym
 • Prawa osoby, której dane są przetwarzane
 • zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych
 • zasady wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez dziecko
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • prawo sprostowania błędu
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo sprzeciwu do przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu
 • Przetwarzanie danych przez podmiot przetwarzający
 • Przetwarzanie danych przez podmiot przetwarzający
 • Inspektor ochrony danych osobowych
 • warunki powołania IDO
 • zadania IDO
 • Organ nadzorczy
 • zadania organu nadzorczego
 • kompetencje organu nadzorczego
 • Sankcje prawne za naruszenie przetwarzania danych osobowych
 • Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych
 • Przetwarzanie a wolność wypowiedzi i informacji
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.