Zmiany i przemiany – jak krok po kroku wprowadzić nowe wzorce zachowań w postawie uczniowskiej?


Każde spotkanie nauczyciela z uczniem, z klasą czy rodzicem jest dogodną sytuacją, aby budować i wzmacniać pożądane dzisiaj postawy – aktywności ukierunkowanej na samorozwój. Świadoma jednostka – uczeń chętny i otwartay na współpracę w szkole to zjawisko, które w odczuciu wielu praktyków, z roku na rok staje się coraz rzadsze. Nie jeden nauczyciel w swoim zapleczu praktyka ma sukcesy potwierdzające takie działania, jednak zapewne są też przypadki pokazujące, że pomimo wszelkich zasobów, nie udało się wpłynąć na postawę ucznia, który pozostał w szkolnej strefie niemożliwości pod nazwą: ,,trudno, już nic się nie da zrobić, tak już musi być''. Czy na pewno? Wiele spraw, które na pierwszy rzut oka są niemożliwe do rozwiązania, po bliższemu przyjrzeniu się i głębszej refleksji pojawiają się szanse na zmianę. Jednak, aby tego dokonać potrzebna jest rzetelna wiedza. Nieświadoma struktura, która krok po kroku nie raz wytyczyła drogę jednostce czy grupie do zmiany – lepszych opcji postępowania w danej sytuacji, to dziś za mało. Dziś nie wystarczy, żeby nauczyciel był świetnym specjalistą w swojej dziedzinie. Dziś potrzebny jest nie tylko światny przedmiotowiec, ale też świetny i kompetentny rozwojowiec, który potrafi skutecznie wpływać na zmiany postaw i zachowań swoich uczniów, które zaowocują w działanie i sumienne zaangażowanie. Dlatego też rodzi się pytanie: w jaki sposób skutecznie budować postawę aktywności ukierunkowanej na samorozwój u ucznia?    

- Anatomia zmiany.
- Co się zmienia? Co się nie zmienia?
- Etapy dokonywania zmian?
- Jak dokonać zmiany?
- Paradygmaty myślenia – aktywnego i biernego w prcesie zmiany.
- Praktywność w myśleniu.
- Paraliż decyzyjny – przyczyny i skutki.
- Tak czy nie – jak podejmować lepsze decyzje?
- Jak pomóc sobie i innym w dokonaniu zmiany?
- Zmiana jako sprzymierzeniec sprawczości.
- Uważność jako strategia pokonywania codziennych trudności.


dla szkół ponadgimnazjalnych

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl