Style uczenia się i skuteczne strategie motywacyjne w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Organizacja efektywnego procesu nauczania w szkole ponadgimnazalnej to niezwykle pracochłonne zadanie, które wymaga od nauczyciela szerokich umiejętności i kompetencji nie tylko metodycznych, ale i komunikacyjnych.
Te zasoby metodyczno – organizacyjnie nauczyciela w dobie tak szybkich przemian społeczno – kulturowych stają się kluczowe, aby proces nauczania był nie tylko satysfakcjonujacy, ale i efektywny.
Dzisiaj już nie wystarczy znajomość swojego przedmiotu, aby efektywnie uczyć. Przede wszystkich trzeba dobrze poznać swojego ucznia – jego login i kod dostępu, gdyż dopiero wtedy powstanie możliwość porozumienia na przestrzeni, której można przekazać wiedzę.
Umiejętny zasiew wiedzy na lekcji na odpowiednim gruncie i pielęgnowany w sposób naturalny jak ziarno zakiełkuje, a z czasem i zaowocuje.
 
Proponujemy Państwu szkolenie, prowadzone metodą warsztatową, przypominające nauczycielom psychologiczne zaplecze zasobów (możliwości i ograniczeń) w zakresie stylów uczenia się   oraz prezentujące praktyczne rozwiązania metodyczne, dotyczące metod skutecznego i efektywnego motywowania uczniów do nauki przydatne w codziennej pracy nauczyciela, uczącego w szkole ponadgimnazjalnej.
 
Opinie uczestników po szkoleniu:
1. "Jedno z niewielu szkoleń, na którym nie nudziłem się!"
2. " Bardzo ciekawe szkolenie, budujące i pozytywnie motywujące"
 
Program szkolenia:
  • Style uczenia się  - w jaki sposób pracować z różnorodną pod względem potrzeb edukacyjnych klasą.
  • Podstawy neurolingwistyczne dotyczące preferencji i percepcji uczniów.
  • Systemy reprezentacji – VAKOG oraz związane z tym strategie motywacyjne.
  • Zasady pracy w zespole oraz ład i porządek organizacyjny podstawą satysfakcjonującego wyniku .
  • Jak porozumieć się ze współczesnym licealistą - wybrane wzorce zręczności językowej jako motywujące zplecze do efektywnej współpracy.
  • Jak wspierać w procesie edukacji  chcących i niechcących się uczyć nastolatków – praktyczne ABC technik motywacyjnych.
  • Jak wzmacniać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za proces uczenia się.
 
dla szkół ponadgimnazjalnych

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl