Metody aktywne w pracy z uczniami o różnym potencjale intelektualnym w szkole ponadgimnazjalnej

    Metody aktywne w pracy nauczyciela mogą być skutecznym narzędziem zwiększającym efektywność procesu nauczania. Jednak wielu nauczycieli z dystansem odnosi się do stosowania tych metod, skarżąc się na czasochłonność i małe bezpośrednie efekty ich działania. Wciąż przeważa pogląd, że metody te są przeznaczone dla „tych słabszych”, bo aktywizacja często kojarzy się z tylko z zabawą i miłym spędzaniem czasu na lekcji. Takie podejście bardzo ogranicza pracę nauczyciela i jest krzywdzące dla uczniów.
 
    W trakcie szkolenia nauczyciele zweryfikują dotychczasowe metody pracy z uczniami, wzbogacą swój warsztat o nowe metody pracy z klasą, której uczniowie stanowią zróżnicowaną intelektualnie (i nie tylko) grupą młodych ludzi.  
 
    Nauczyciele zostaną również zachęceni do autorefleksji na temat własnej postawy jako podstawowego narzędzia pracy nauczycielskiej. 
 
Program szkolenia :
  •      Indywidualizacja w ramach jednostki lekcyjnej – konieczność czy wymysł?
  •      Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ponadgimnazjalnej.
  •      Metody aktywne w pracy nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej.
  •      Debata – forma pracy zespołowej, uczenie dyskusji
  •      Symulacje, gry interakcyjne
  •      Metody pracy rozwijające kreatywność
  •      Metoda pisma przewodniego
  •      Projekt edukacyjny – przedmiotowy, międzyprzedmiotowy (przykłady zastosowania)
  •      Różnicowanie metod w zależności od potencjału uczniów czyli dostosowanie potrzeb do możliwości.
  •      Nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej i jego postawa sprzyjająca procesowi uczenia się uczniów o różnym      potencjale intelektualnym.

 

dla szkół ponadgimnazjalnych

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl