A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmieniamy szkołę na lepsze, czyli efektywna diagnoza szkoły

      Nasza propozycja przeznaczona jest dla wszystkich szkół, które chciałyby podnieść efektywność nauczania, poprawić wyniki, lub znaleźć się w gronie szkół sukcesu. Potrzebujemy 4 godzin, aby wspólnie z radą pedagogiczną zdiagnozować przyczyny niesatysfakcjonujących Was wyników, opracować plan działań, które pozwolą na ich poprawę i wreszcie stworzenie indywidualnych planów rozwoju każdego nauczyciela wynikających z jego potrzeb i potrzeb placówki oraz plan działań dla całej szkoły.

            Albert Einstein mówił, że definicją szaleństwa jest robienie wciąż tego samego i oczekiwanie innych rezultatów. My po 4 godzinach pracy z Wami zaproponujemy inną drogę przedstawiając receptę, czyli plan działań, które po Waszej akceptacji zmienią waszą szkołę na lepsze.

Proponujemy zatem:

– wspólną, z nauczycielami, diagnozę problemów występujących w szkole

– przygotowanie planu działań, które będą je eliminować

– przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycieli tak, by wyposażyć ich w umiejętności i wiedzę zgodną z ich potrzebami, tak, aby stworzyć spójny i adekwatny do zdiagnozowanych potrzeb szkoły i nauczycieli system doskonalenia, pomocny w rozwiązaniu problemów szkoły i podniesieniu jakości jej pracy.

– stworzenie „Pakietu Wsparcia”, który po wdrożeniu  gwarantuje podniesienie wyników nauczania i edukacyjnej wartości dodanej.  Pakiet ten, to oparta o diagnozę propozycja działań szkoły oraz pakiet szkoleń /proponowana ilość zależy od diagnozy i potrzeb, które się pojawią/, adresowany do wybranych nauczycieli, całej rady pedagogicznej, nakierowany na osiągnięcie konkretnego celu, którym będzie poprawa efektywności kształcenia lub wychowania.

Prowadzący:

8

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.