A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmieniamy szkołę na lepsze, czyli efektywna diagnoza szkoły

Propozycja nasza przeznaczona jest dla wszystkich szkół, które chciałyby podnieść efektywność nauczania, poprawić wyniki, lub znaleźć się w gronie szkół sukcesu. Potrzebujemy 4 godzin, aby wspólnie z radą pedagogiczną zdiagnozować przyczyny niesatysfakcjonujących Was wyników, opracować plan działań, które pozwolą na ich poprawę i wreszcie stworzenie indywidualnych planów rozwoju każdego nauczyciela wynikających z jego potrzeb
i potrzeb placówki oraz plan działań dla całej szkoły.

Albert Einstein mówił, że definicją szaleństwa jest robienie wciąż tego samego i oczekiwanie innych rezultatów. My po 4 godzinach pracy z Wami zaproponujemy inną drogę przedstawiając receptę, czyli plan działań, które po Waszej akceptacji zmienią waszą szkołę na lepsze.

 
Proponujemy zatem:

– wspólną, z nauczycielami, diagnozę problemów występujących w szkole

– przygotowanie planu działań, które będą je eliminować

– przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycieli tak, by wyposażyć ich w umiejętności i wiedzę zgodną z ich potrzebami, tak, aby stworzyć spójny i adekwatny do zdiagnozowanych potrzeb szkoły i nauczycieli system doskonalenia, pomocny w rozwiązaniu problemów szkoły i podniesieniu jakości jej pracy.

– stworzenie „Pakietu Wsparcia”, który po wdrożeniu  gwarantuje podniesienie wyników nauczania i edukacyjnej wartości dodanej.  Pakiet ten, to oparta o diagnozę propozycja działań szkoły oraz pakiet szkoleń /proponowana ilość zależy od diagnozy i potrzeb, które się pojawią/, adresowany do wybranych nauczycieli, całej rady pedagogicznej, nakierowany na osiągnięcie konkretnego celu, którym będzie poprawa efektywności kształcenia lub wychowania.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.