Konstruktywna praca w zespołach problemowych i przedmiotowych placówki

 

Zmiany w systemie pomocy psychologicznej i szeroko pojętej edukacji oczekują od nauczycieli współpracy  w zespołach nauczycielskich. Potrzeby placówek wymagają realizacji tych oczekiwań nie tylko w oparciu o intuicję i „dobre chęci” , ale przede wszystkim na  poziomie formalnym i merytorycznym. Szkolenie pozwoli poznać specyfikę współpracy w grupie oraz prawidłowo zaplanować i realizować pracę zespołu nauczycielskiego. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w propozycje rozwiązań organizacyjnych. Każdorazowo oferujemy Państwu możliwość modyfikacji programu szkolenia w ramach indywidualnego kontaktu z osobą prowadząca szkolenie.
 
Program szkolenia :
  • Etapy i fazy pracy grupy zadaniowej.
  • Umocowanie prawne zespołów nauczycielskich a ich rzeczywiste zadania w placówce.
  • Rola lidera zespołu, jego zadania i pozycja w grupie.
  • Umiejętności komunikacyjne w pracy nauczyciela
  • Przepływ informacji w placówce.
  • Mechanizmy współpracy nauczycieli.
  • Organizacja pracy zespołu nauczycielskiego: częstotliwość spotkań, kwestie protokółowania, wymiany doświadczeń.
  • Przykłady rozwiązań – wzory dokumentów dostosowanych do potrzeb placówki.
 
nadzór pedagogiczny

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl