Jak uczyć dzieci matematyki na pierwszym etapie edukacyjnym

Na postawie tegorocznych badań z zakresu efektów nauczania, okazało się, że umiejętności matematyczne u absolwentów szkół średnich są zbyt słabo rozwinięte. Efekty tych trudności na wyższym poziome często wynikają z licznych zaniedbań i nieprawidłowości w nauczaniu matematyki na pierwszym etapie edukacyjnym.
 
Dlaczego bowiem jeden uczeń łatwo i bez większych problemów przyswaja treści matematyczne, a drugi nie jest w stanie się tego nauczyć?
Dlaczego dla jednego myślenie matematyczne jest logiczne, a dla drugiego to niejednokrotnie ,,czarna magia'', której nie jest w stanie pojąć bez jakiegoś cudu?
 
Odpowiedź jest prosta - sukces w nauczaniu matematyki, w dużej mierze, zależy od sposobu percepcji ucznia.
A zatem kluczem do zrozumienia matematycznych zawiłości  jest to, w jaki nauczyciel przekaże uczniowi informacje. Chodzi o to, by ten  je zrozumiał, zakodował i zapamiętał w sposób prawidłowy.
 
Jak to robić?
 
Wszystkich, którzy chcą uzyskać odpowiedź na to pytanie, zapraszamy na warsztaty, podczas których przedstawione zostaną:
 
 • sprawdzone metody pracy z dziećmi w nauczaniu matematyki , które wielu nauczycieli stosuje z sukcesem - proste przepisy gotowe do zastosowania praktyce,
 • innowacyjne rozwiązania, rozwijające umiejętności matematyczne dzieci, dzięki którym sukcesy dziecka w tym zakresie staną się łatwiejsze do osiągnięcia, efektywne metody pracy wspomagające dzieci młodsze w nauce matematyki
 
 
 Program szkolenia :
 
 • Poznanie predyspozycji, możliwości i potrzeb dzieci  związanych z rozumowaniem matematycznym;

 • Ukazanie problemów związanych z umiejętnościami matematycznymi u uczniów w szkole podstawowej;

 • Zapoznanie nauczycieli z uwarunkowaniami trudności w nauce matematyki;
 • Omówienie form aktywności dzieci sprzyjających rozwojowi myślenia matematycznego;
   
 • Omówienie właściwości dzieci w zakresie pokonywania trudności ze szczególnym uwzględnieniem trudności w nauce matematyki;
   
 • Aktywność ruchowa i zabawy kształtujące myślenie i pojęcia matematyczne u dzieci;
   
 • Manipulacja i jej wielkie znaczenie w rozwoju rozumowania matematycznego (szczególna rola zabaw konstrukcyjnych, itp.);
   
 • Rola spostrzegania i uwagi w zabawach a rozumowanie matematyczne (ocena odległości, wysokości, wielkości, zależności przestrzennych itp.) – przykłady zabaw;
   
 • Właściwości emocji i motywacji, a zdolność do pokonywania trudności związanych z nauką matematyki;

 • Rodzice i ich oddziaływanie w kształtowaniu myślenia matematycznego.


kierunki matematyka

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl