Nowatorskie przedsięwzięcia w szkole. Praktyczny warsztat wdrażania i realizacji innowacji krok po kroku


Zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi (neuroobrazowanie pracy mózgu) wiemy, że największą chłonność korową mają mózgi małych dzieci. Naturalną cechą dziecka jest ciekawość, chęć poznawania otaczającego świata i dowiadywania się nowych, interesujących rzeczy. Dzisiaj nie wystarczy być kreatywnym nauczycielem, by te potrzeby zaspokajać. Gwałtowność rozwoju TIK, kryzys więzi i emocji, nowe horyzonty poznawcze zmuszają nauczycieli do przyjęcia  postawy uwrażliwionego twórcy, który wspiera, uczy i zachęca do rozwoju. Proponujemy dyrektorom i twórczym nauczycielom szkolenie na którym oprócz praktycznych informacji związanych z zainicjowaniem innowacji w placówce, otrzymacie wiele pomysłów, które sprawdziły się w wielu przedszkolach i szkołach.

Cel szkolenia:

 • podniesienie jakości pracy przedszkola/szkoły w zakresie stosowania nowoczesnych metod doświadczania, obserwowania, czy eksperymentowania;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności;
 • doskonalenie pracy nauczycieli, umiejętność wdrażania do praktyki edukacyjnej innowacji
 • wzrost doświadczenia nauczycieli w zakresie planowania oraz monitorowania i ewaluowania efektów pracy.


  PROGRAM

  1.Najpierw innowator potem innowacja
  Nauczyciele często mówią, że nie są na tyle twórczy, aby  wdrożyć coś absolutnie nowego. Takie myślenie hamuje, albo wręcz uniemożliwia kreatywną aktywność i realizowanie nowatorstwa. Twórcze myślenie nie jest wyjątkową właściwością naszego umysłu, to umiejętność którą można doskonalić, a innowację zawsze zaczynamy od postawy innowatora… 

  2.Od pomysłu do realizacji

  Dokumentacja zgodna z aktualnym stanem prawnym. Przykładowe uzasadnienie z odwołaniem się do teorii pedagogicznych. Dokumentowanie przebiegu innowacji. Ewaluacja.

  3.Nowe nie zawsze innowacyjne
  Zdarza się, że nowatorskie pomysły nie kończą się sukcesem. Stawianie wielu celów do realizacji i sztywne formy realizacji mogą prowadzić do porażki, a w konsekwencji do zniechęcenia i zaniechania podejmowania kolejnych działań. O zagrożeniach i wyzwaniach….

  4.Innowacje edukacyjne i wychowawcze
  Zasady wprowadzania innowacji adoptowanej lub adaptowanej.  Etapy, ważne informacje, zachęta do innowacji edukacyjnych i wychowawczych…

  5.Niezwykłe poznawanie zwykłych rzeczy – polisensoryczne doświadczanie
  Czego można się nauczyć, turlając się po folii bąbelkowej? Co wafle tortowe mają do malowania obrazów?  Dlaczego sałatka ma szorstki smak, a puzon wydaje gorzki  dźwięk?  Kilka inspiracji na innowację….


dydaktyka faq-dydaktyka

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl