Bogactwo zasobów TIK do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela


Cel ogólny:  Rozwinięcie świadomości bogactwa zasobów TIK do wykorzystania w pracy w szkole oraz wzrost atrakcyjności zajęć lekcyjnych przez zwiększenie udziału technologii informacyjno komunikacyjnej w procesie nauczania.

Cele szczegółowe:

• poznanie narzędzi i metod wspomagających pracę z urządzeniami multimedialnymi,
• poszerzenie wiadomości nt. tworzenia multimedialnych, interaktywnych prezentacji dydaktycznych, filmów oraz innych kanałów docierania do młodego odbiorcy
• wzrost umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktycznej z użyciem narzędzi TIK.
• umiejętne korzystanie z zasobów TIK na zajęciach lekcyjnych,
• Poszerzenie  biblioteki multimedialnej z wartościowymi pozycjami cyfrowymi

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

• Korzystać z narzędzi Google Apps for Work: poczta, kalendarz, zdjęcia, dysk, ziemia, hangouts
• Korzystać z narzędzi Google Apps for Education, duo lingo,
• Skorzystać z narzędzi Realtimeboard, EclipseCrossword, Xmind, MovieMaker, Learningapps, Kahoot, Quizlet
• Zaprojektować  i przeprowadzić zajęcia, w czasie których wykorzystywane będą nowoczesne technologie i metody pracy.
• Wykorzystać konkretne narzędzia w określonym kontekście nauczanie swoich przedmiotów

4.  Plan  szkolenia

• tworzenie poczty elektronicznej Google Gmail, obsługę kalendarza, Google Hangouts i Google Keep,
• co to jest Google drive  i jakie korzyści oferuje Google dysk, jak tworzyć  i edytować dokumenty Docs na Google dysk,
• jak praktycznie wykorzystać wyszukiwarkę Google zdjęcia w szkole, jak praktycznie wykorzystać filmy na lekcjach
• duo lingo – ekspresowa droga do opanowanie języka
• jak korzystać z współdzielonej tablicy Realtimeboard
• tworzenie interaktywnych krzyżówek i materiałów do druku (EclipseCrossword)
• nauka rysowania map myśli przy pomocy programu Xmind
• tworzenia filmu ze zdjęć wraz z podkładem muzycznym (MovieMaker)
• tworzenie quizów, krzyżówek i aplikacji internetowych w Learningapps oraz przy pomocy smartfonów i tabletów (Kahoot)


dydaktyka

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl