Arteterapia jako metoda pracy z dziećmi

Arteterapia w dosłownym znaczeniu oznacza leczenie przez sztukę.  Wykorzystuje do celów leczniczych terapeutyczne formy plastyczne, muzyczne, literackie, teatralne, choreograficzne.
Daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia „nie wprost”. Obniża napięcie i pomaga nazwać problem.
Celem szkolenia będzie wprowadzenie nauczycieli w tematykę pomagania przez sztukę, zwrócenia uwagi na symbolikę niektórych form swobodnej ekspresji twórczej dzieci i młodzieży.
Program szkolenia :
•    Arteterapia jako forma pogłębionego kontaktu z dzieckiem.
•    Ekspresja trudnych emocji u dzieci i młodzieży w akcie twórczym .
•    Metody i środki wykorzystywane w arteterapii:
- Choreoterapia – tańce, ćwiczenia związane z ekspresją ciała, koordynacją, pobudzająco – hamujące i relaksacyjne.
- Muzykoterapia -  muzyka jako inspiracja do przeżycia i wglądu w siebie, tło działań integrujących i interpersonalnych,
- Rysunek, rzeźba, instalacja plastyczna – symboliczny język komunikacji.
dydaktyka

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl