„Oswoić” złość, czyli budowanie mostów życzliwości w szkole


    Uczucia, emocje to akumulatory ludzkiego działania. Dostarczają nam niezbędnej energii do zaspokajania istotnych potrzeb życiowych. Są zatem niezbędnym i nieuniknionym elementem naszego funkcjonowania. Niestety nie zawsze uczucia są naszym sprzymierzeńcem. Bywa, że nie wiemy jak konstruktywnie wykorzystywać siłę płynąca z emocji i stajemy się ich „zakładnikami”. Przykładem takiego wadliwego przystosowania jest np. rozładowywanie złości poprzez ujawnianie agresywnych zachowań, lub też silne tłumienie uczuć, co może z kolei paraliżować nasze działanie. Radzenie sobie z uczuciami jest więc jedną z kluczowych umiejętności, która warunkuje nasze właściwe funkcjonowanie społeczne.

 
Podczas proponowanego szkolenia zostaną przedstawione sposoby radzenia sobie z agresją uczniów, której źródło stanowią uczucia  złości, gniewu, wściekłości, silnego niepokoju. Zostaną min  zaprezentowane programy zajęć do przeprowadzenia w ramach godzin wychowawczych oraz  projekty o wymiarze systemowym, możliwe do zastosowania na poziomie szkoły jako instytucji.
 
CELE  
  •  Przedstawienie roli emocji w funkcjonowaniu uczniów na terenie szkoły
  •  Poznanie konkretnych rozwiązań w zakresie kształtowania umiejętności uczniów w radzeniu sobie ze złością i innymi uczuciami, mającymi wpływ na ich zachowania agresywne
 
PROGRAM
  • Rola uczuć w funkcjonowaniu uczniów na terenie szkoły
a.      Złość – lęk: uczucia wyzwalające zachowania agresywne
b.      Inwentarz typów złości
  • Strategie postępowania z agresją emocjonalną w szkole
c.      Trening kontroli złości
d.      Programy radzenia sobie z uczuciami – propozycja cyklu zajęć w ramach godzin wychowawczych
e.      Propozycja rozwiązań systemowych – projekty szkolne 
 
co nowego w szkoleniach

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl