Najbliższe szkolenia

2017.11.22

Zmiany w Karcie Nauczyciela – wprowadzone od dnia 1 stycznia 2018r.

2017.11.22, 10:00-16:00, Toruń, Hotel Mercure, ul. Kraszewskiego 1/3
2017.11.22
2017.11.23

Zmiany w Karcie Nauczyciela – wprowadzone od dnia 1 stycznia 2018r.

2017.11.23, 09:00-15:00, Kutno, Hotel AVIS, Ul. Łąkoszyńska 8
2017.11.23
2017.11.23

Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – zadania JST na pierwszy kwartał 2018 r.

2017.11.23, 10:00-15:00, Poznań, Hotel Topaz, Ul. Przemysłowa 34

Szkolenia dla oświaty

Prowadzimy szkolenia dla oświaty i rad pedagogicznych już od wielu lat. Pokazujemy, jak wspierać rozwój dzieci, przedstawiamy skuteczne sposoby unowocześnienia zajęć, doskonalimy całe zespoły nauczycieli. Szkolenia dla oświaty to nie tylko szansa na rozwój edukacji, ale i możliwość podniesienie kwalifikacji. Dla własnej (i nie tylko) satysfakcji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Zmiany w podstawie wychowania przedszkolnego od 1 września 2017 roku

Od 1 września 2017 roku będzie obowiązywać nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, co wpłynie na konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w pracy placówek oraz konieczność modyfikacji stosowanych dotychczas narzędzi do monitorowania jej realizacji. Dzięki szkoleniu nauczyciele poznają zmiany wprowadzone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z dniem 1 września 2017 roku, zaplanują pracę w przedszkolu w oparciu o nowe przepisy oraz usystematyzują swoją wiedzę na temat dokumentowania pracy w zakresie monitorowania wdrażania podstawy programowej.

Program seminarium:

Ø  Uzasadnienie i omówienie zmian wprowadzonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Ø  Cele wychowania przedszkolnego i zadania przedszkola w świetle przepisów prawa.

Ø  Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w świetle nowej podstawy programowej.

Ø  Analiza treści podstawy programowej dotyczących fizycznego, emocjonalnego, społecznego
i poznawczego obszaru rozwoju dziecka.

Ø  Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Ø  Wpływ zmian w podstawie programowej na organizację pracy placówki.

Ø  Modyfikacje wynikające z zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

Ø  Język obcy nowożytny w przedszkolu.

Ø  Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle zapisów nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Ø  Dobre praktyki w zakresie sposobów monitorowania realizacji podstawy programowej. Przykładowe narzędzia do monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

nowości dla rad

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl