Procesowe wspomaganie nauczycieli. Jak przetrwać i przekuć w sukces zmiany w edukacji?

Nauczyciel jest najważniejszym ogniwem edukacji. To nie zmiany strukturalne, wyposażenie klas czy wiek decyduje o sukcesie edukacyjnym uczniów. Doświadczenia tych krajów, które postawiły na nauczyciela potwierdzają powyższą tezę (Finlandia, Australia, Nowa Zelandia). Zapowiadane zmiany  w polskim systemie przede wszystkim naruszą kondycję psychiczną nauczycieli. Zaburzone poczucie bezpieczeństwa, chaos organizacyjny na pewno nie sprzyjają rozwojowi tzw. kompetencji miękkich, które kształtują nauczycielską pasję, zaangażowanie i empatyczne nastawienie do uczniów. Celem szkolenia będzie udzielenie wsparcia i wypacowanie modelu konstruktywnego reagowania na zmianę.

1.Psychologiczne skutki zmiany – emocje, które niszczą
2.Radzimy sobie jak potrafimy – intuicja to za mało, racjonalizacja nie zawsze działa
3.Najważniejsza kompetencja nauczyciela – poczucie własnej wartości
4.„Ciało pedagogiczne” – RP jako jeden organizm. O współpracy zamiat rywalizacji
5.Profesjonalizm zawodowy – od autorytetu funkcji do autorytetu kompetencji
6.Etyczne postępowanie – azymut nauczycielskiej drogi

reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl