Planowanie pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych

Cel główny:
Aktualizacja i utrwalenie wiedzy i umiejętności  z zakresu planowania pracy dydaktycznej nauczyciela

Uczestnicy  :
1.Zaktualizują posiadaną wiedzę z zakresu planowania nauczania jako syntezy treści nauczania
2.Opanują i utrwalą zasady tworzenia planów dydaktycznych
3.Wyćwiczą umiejętność prawidłowego formułowania zadań testowych
4.Pogłębią świadomość selektywnego pomiaru wiedzy i umiejętności uczniów 

Program seminarium:

Planowanie wynikowe i metodyczne.   
Ocena efektywności procesu nauczania – uczenia się.
Tworzenie planów metodycznych.   
Przykładowe plany metodyczne –ćwiczenia.
Ocenianie osiągnięć uczniów.   
Cele i funkcje oceniania.
Szkolne i przedmiotowe zasady oceniania.
Błędy podczas oceniania.
Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.    
Rodzaje i właściwości testów osiągnięć uczniów.
Opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego z wybranych zajęć edukacyjnych (przedmiotów zawodowych) - ćwiczenia.

reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl