Nauczyciel d.gimnazjum w obliczu nowego wyzwania – dziecko młodsze w szkole.


Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i stworzenie dla nich warunków wszechstronnego rozwoju jest najważniejszym zadaniem każdej placówki edukacyjnej. W gimnazjach, w których nauczyciele pracowali z dorastającą młodzieżą, obowiązywały inne zasady związane ze sposobem pracy i zapewnieniem bezpieczeństwa, niż w szkole podstawowej. Niektórzy nauczyciele twierdzą, że przejście z nauczania „starszych na młodszych” będzie tylko zmianą strukturalną. Zapominają jednak, że zmiany cywilizacyjne, społeczne i kulturowe stworzyły nową rzeczywistość edukacyjną, której odbiorcą jest uczeń XXI wieku. Dzisiaj percepcja małego dziecka jest inaczej skonfigurowana, a koncentracja uwagi wymaga od nauczyciela innych niż dotychczas metod pracy. Metoda podająca jest już tylko wspierającym sposobem uczenia polisenorycznego i multimodalnego. Drugim ważnym obszarem w pracy z dziećmi młodszymi jest bezpieczeńtwo, które w dobie terroryzmu i innych zagrożeń staje się priorytetem, a procedury koniecznością działania każdej szkoły.

Celem szkolenia będzie:

•    przybliżenie nauczycielom sylwetki młodszego ucznia współczesnej szkoły,
•    przdstawienie metod i sposobów pracy z takim uczniem
•    oraz  procedur  bezpieczeństwa obowiązujących w pracy z dziecmi modszymi.


1.Młodszy uczeń – przedstawiciel generacji Z
2.Jak wychować „kosmitę” – o granicach nauczycielskiej cierpliwości
3.Jak uczyć cyfrowego człowieka? Metody skutecznego nauczania
4.Bezpieczeństwo i procedury
- zasady opieki przed lekcjami
-bezpieczeństwo na lekcjach i przerwach (toalety, podwórko, korytarze, schody)
-bezpieczeństwo w czasie wyjść poza teren szkoły
-odprowadzanie do świetlicy,  szatni
-upoważnienia dzieci do odbioru
-sytuacje trudne (np. samowolne opuszczenie przez ucznia budynku szkolnego)
5. Stanowczość i konsekwencja – narzędzia nauczycielskiej efektywności

reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl