Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych

Cel główny:
- przypomnienie i ugruntowanie efektywnych sposobów nauczania przedmiotów zawodowych poprzez wyznaczanie celów, dobór treści, metod i form organizacyjnych kształcenia

Uczestnicy szkolenia :

1.Ugruntują wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z zakresu metodyki nauczania
2.Poznają sposoby formułowania celów operacyjnych w kontekście  oczekiwanych osiągnięć uczniów i efektów kształcenia
3.Zaplanują wykorzystanie różnorodnych metod i form organizacyjnych zajęć z uwzględnieniem czynników mających wpływ na ich wybór.

Szczegółowy program szkolenia:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki ogólnej i metodyki.    Cele, treści i zasady kształcenia.
 • Taksonomia i operacjonalizacja celów kształcenia zawodowego.    Poziomy i kategorie celów kształcenia zawodowego.
 • Cechy celów operacyjnych. Formułowanie celów operacyjnych
 • Dobór treści kształcenia
 • Metody nauczania w kształceniu zawodowym i ich dobór.   
 • Strategie, metody i techniki kształcenia.
 • Przegląd metod kształcenia zawodowego z uwzględnieniem metod aktywizujących.
 • Dobór metod kształcenia zawodowego.
 • Formy organizacyjne stosowane w procesie kształcenia.   
 • Charakterystyka form organizacyjnych kształcenia – zalety i wady.
 • Kryteria doboru form organizacyjnych.
 • Czynniki warunkujące dobór metod i form organizacyjnych zajęć.
reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl