fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki szkoły, przedszkola, placówki oświatowej od 2024 r.

Krzywdzenie dzieci niesie bezpośrednie, długofalowe i trudne do oszacowania konsekwencje dla ich rozwoju fizycznego, psychicznego, emocjonalnego oraz powoduje wysokie koszty społeczne i ekonomiczne dla całego społeczeństwa. Konieczne stało się stworzenie systemu ochrony, który określałby procedury interwencji, działania profilaktyczne oraz odpowiedzialność osób dorosłych za bezpieczeństwo dzieci, a także zmniejszał rozmiar szkód w przypadkach, gdy do krzywdzenia dzieci dochodzi. Dlatego ustawodawca ustalił standardy ochrony dzieci.

Szkoła powinna być miejscem bezpiecznym, gdyż każde dziecko znaczną część czasu spędza właśnie w jej murach. Powinna też być miejscem, w którym najmłodsi mogą uzyskać pomoc, gdy ich prawa zostaną naruszone, a w szczególności gdy doświadczają krzywdzenia. W takich sytuacjach obowiązkiem szkoły jest podjęcie właściwych i skutecznych działań zaradczych.

Ujęte w znowelizowanej ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy zmiany zakładają wprowadzenie jasnych i spójnych standardów postępowania na wypadek krzywdzenia dzieci. Nowe przepisy są uzupełnieniem procedur ochrony dzieci przed przemocą, a także kompleksowym systemem, mającym na celu zabezpieczenie praw najmłodszych.

Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu, które uporządkuje Państwa wiedzę z zakresu ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz pozwoli zaplanować działania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


 

Program szkolenia:

 

CZĘŚĆ I

 

 1. Ochrona małoletnich przed krzywdzeniem – podstawowe pojęcia i definicje
 2. Analiza przepisów prawa znowelizowanej Ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 3. Obowiązki placówki oświatowej wynikające z przepisów znowelizowanej ustawy
 4. Zadania nauczycieli i specjalistów w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

 

CZĘŚĆ II

 

 1. Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – opracowanie, wdrożenie i upowszechnianie procedur
 2. Realizacja działań ustalonych w Procedurach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem
 3. Monitoringi ocena podejmowanych działań

 

CZĘŚĆ III

 

 1. Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?- schemat rozmowy, symptomy dziecka krzywdzonego
 2. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osoby trzecie
 3. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią
 4. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna
 5. Ocena efektów podjętych działań

 

CZĘŚĆ IV – PRZYKŁADOWE WZORY DOKUMENTÓW

 

 1. Procedury bezpiecznej rekrutacji personelu
 2. Procedury bezpiecznych relacji personel–dziecko oraz dziecko-dziecko
 3. Procedury bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych
 4. Procedury ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
 5. Karta interwencji
 6. Procedura Niebieskiej Karty
 7. Monitoring działań

WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Izabela Ziętara

Honorowy Profesor Oświaty dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu, wcześniej dyrektorka Gimnazjum nr 3 w Toruniu. Była doradczyni metodyczna nauczycieli biologii i przyrody CKU TODMiDN w Toruniu. Edukatorka, ekspertka ds. awansu zawodowego, kwalifikowana trenerka umiejętności psychospołecznych Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, coach, trenerka doradztwa zawodowego i myślenia krytycznego, wykładowczyni z zakresu zarządzania oświatą, edukatorka w KP CEN w Toruniu. Trenerka, doradczyni w projektach ORE: Przywództwo, Kompetencje kluczowe. Rzeczoznawca MEN ds. podręczników, ekspertka ds. podstawy programowej kształcenia ogólnego. Przewodnicząca Rady Programowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Członkini Konwentu Collegium Jagiellońskiego.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email